Željeznice Federacije BiH - portal pogled.ba, 21.07.2016. godine

Štampa

21.07.2016.

 

ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH - portal POGLED.BA

 

ŽALBENIK:

Željeznice Federacije BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal pogled.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Željeznice FBiH: Informacije o puštanju 'Talgo' vlakova su preoptimistačne. Mi smo u dugovima do grla".

DATUM OBJAVE:

20.07.2016.

Žalba Željeznica Federacije BiH na tekst objavljen na portalu pogled.ba 20.07.2016. godine pod naslovom "Željeznice FBiH: Informacije o puštanju 'Talgo' vlakova su preoptimistačne. Mi smo u dugovima do grla".

ISHOD:

Samoregulacija: Reagiranje Željeznica Federacije BiH objavljeno na portalu pogled.ba 21.07.2016. godine pod naslovom "Reagiranje iz JP Željeznice FBiH na tendenciozno i zlonamjerno pisanje".