G. Asim Hadžić - portal sodalive.ba, 22.05.2014.

Štampa
22.05.2014.
 

G. ASIM HADŽIĆ - portal SODALIVE.BA

 

ŽALBENIK:

G. Asim Hadžić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal sodalive.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"U prodavnicama u Zavidovićima i Žepču preprodavao humanitarnu robu"

DATUM OBJAVE:

21.05.2014.

Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala sodalive.ba upućen demanti g. Asima Hadžića na tekst "U prodavnicama u Zavidovićima i Žepču preprodavao humanitarnu robu", objavljen 21.05.2014. godine.
 
ISHOD:

Samoregulacija:  Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, demanti g. Hadžića objavljen na portalu sodalive.ba 22.05.2014. godine pod naslovom "Asim Hadžić: Moja roba nije bez porijekla, posjedujem sve račune".