Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Asim Hadžić - portal najzanimjivosti.com, 22.05.2014.

  22.05.2014.
   

  G. ASIM HADŽIĆ - portal NAJZANIMJIVOSTI.COM

   

  ŽALBENIK:

  G. Asim Hadžić

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal najzanimjivosti.com

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  "U prodavnicama 'Boss' u Zavidovićima i 'Kristina' u Žepču prodavali humanitarnu pomoć

  DATUM OBJAVE:

  21.05.2014.

  Vijeću za štampu u BiH upućena žalba g. Asima Hadžića na tekst "U prodavnicama 'Boss' u Zavidovićima i 'Kristina' u Žepču prodavali humanitarnu pomoć", objavljen na portalu najzanimjivosti.com 21.05.2014. godine.
   
  ISHOD:
   
  Žalba prihvaćena: Žalbena komisija  Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Člana 7 - Mogućnost odgovora, i Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.