G. Bojan Pavlović - portal vijesti.at, 24.11.2014.

Štampa

24.11.2014.

G. BOJAN PAVLOVIĆ - portal VIJESTI.AT

 

ŽALBENIK:

G. Bojan Pavlović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal vijesti.at

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"FOTO: Šestogodišnja Tamara treba pomoć dobrih ljudi"

DATUM OBJAVE:

20.11.2014. godine.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba na tekst "FOTO: Šestogodišnja Tamara treba pomoć dobrih ljudi", objavljen na portalu vijesti.at 20.11.2014. godine.

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, sa portala vijesti.at  uklonjen tekst "FOTO: Šestogodišnja Tamara treba pomoć dobrih ljudi".