G. Bojan Pavlović - portal vazdan.com, 24.11.2014.

Štampa

24.11.2014.

G. BOJAN PAVLOVIĆ - portal VAZDAN.COM

 

ŽALBENIK:

G. Bojan Pavlović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal vazdan.com

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Danas je Međunarodni dan djeteta: Šestogodišnja Tamara treba pomoć dobrih ljudi"

DATUM OBJAVE:

20.11.2014. godine.

 

Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Bojan Pavlović, direktor Udruženja za društveni razvoj "Monitor" povodom teksta "Danas je Međunarodni dan djeteta: Šestogodišnja Tamara treba pomoć dobrih ljudi", koji je objavljen na portalu vazdan.com 20.11.2014. godine.

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, sa portala vazdan.com uklonjen tekst "Danas je Međunarodni dan djeteta: Šestogodišnja Tamara treba pomoć dobrih ljudi".