Гђа Селма Рађо - Портал Rtvbn.com, 09.02.2018. године

Štampa

09.02.2018. 

ГЂА СЕЛМА РАЂО - портал RTVBN.COM

ЖАЛБЕНИК:

Гђа Селма Рађо 

МЕДИЈ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

Портал Rtvbn.com

САДРЖАЈ/ТЕКСТ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

„Изјавила: Очуху је сметао плач бебе!“ 

ДАТУМ ОБЈАВЕ:

07.02.2018.

Жалба на коментаре. 

ИСХОД:

Жалба повучена: Након појашњења жалбене процедуре, жалбеница одустала од упућивања жалбе.