Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Edina Đurković - portal bigportal.ba, 28.11.2014.

  28.11.2014.
   

  GĐA EDINA ĐURKOVIĆ - portal BIGPORTAL.BA

   

  ŽALBENIK:

  Gđa Edina Đurković

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal bigportal.ba

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  "Kako je Nataša Kandić privatizovala REKOM"

  DATUM OBJAVE:

  23.11.2014.

  Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala bigportal.ba upućen zahtjev za uklanjanjem netačnih navoda iz teksta "Kako je Nataša Kandić privatizovala REKOM", objavljenog 23.11.2014. godine.
   
  ISHOD:
   
  Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, tekst "Kako je Nataša Kandić privatizovala REKOM" uklonjen sa portala bigportal.ba.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.