G. Senad Arnautović - portal seebiz.net, 26.12.2014.

Štampa

26.12.2014.

G. SENAD ARNAUTOVIĆ - portal SEEBIZ.NET

 

ŽALBENIK:

G. Senad Arnautović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal seebiz.net

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI

"Cijeli Kanton Sarajevo ugrožen zbog 'samovolje Senada Arnautovića': Radnici 'Veterinarske stanice' i dalje u štrajku"

DATUM OBJAVE:

17.12.2014.


Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala seebiz.net upućen zahtjev za objavom demantija povodom navoda iz teksta "Cijeli Kanton Sarajevo ugrožen zbog 'samovolje Senada Arnautovića': Radnici 'Veterinarske stanice' i dalje u štrajku", objavljenog na portalu seebiz.net 17.12.2014. godine. 
 
ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, demanti g. Senada Arnautovića objavljen na portalu seebiz.net 29.12.2014. godine pod naslovom "Senad Arnautović: Ja nemam oraha u džepu, a ministar Hrenovica iz osvete uništava Veterinarsku stanicu Sarajevo!".