G. Edin Alađuz - portal sarajevo365.com, 14.04.2014.

Štampa

15.04.2014.

G. EDIN ALAĐUZ - portal SARAJEVO365.COM

 

ŽALBENIK:

G. Edin Alađuz

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal sarajevo365.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI

"Edin Kalimero ekskluzivno za show portal Sarajevo365.com: Ja sam žena u pokušaju"

DATUM OBJAVE:

14.04.2014.


Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala sarajevo365.com obratio se g. Edin Alađuz povodom teksta "Edin Kalimero ekskluzivno za show portal Sarajevo365.com: Ja sam žena u pokušaju", objavljenog 14.04.2014. godine.
 
ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, sa portala sarajevo365.com uklonjen tekst "Edin Kalimero ekskluzivno za show portal Sarajevo365.com: Ja sam žena u pokušaju".