Gđa Jasmina Zukan - portal sarajevo365.com, 17.12.2014. godine

Štampa

17.12.2014.

GĐA JASMINA ZUKAN - portal SARAJEVO365.COM

 

ŽALBENIK:

Gđa Jasmina Zukan

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal sarajevo365.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI

„U Švedskoj zbog hidžaba ubijena Nejra Hodžić“

DATUM OBJAVE:

16.12.2014.

Žalba gđe Jasmine Zukan na tekst „U Švedskoj zbog hidžaba ubijena Nejra Hodžić“objavljen na portalu sarajevo365.com 16.12.2014. godine.
 
ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, tekst „U Švedskoj zbog hidžaba ubijena Nejra Hodžić“ uklonjen sa portala sarajevo365.com.