G. Benjamin Jusufspahić - portal federalna.ba, 08.05.2014.

Štampa

08.05.2014.

G. BENJAMIN JUSUFSPAHIĆ - portal FEDERALNA.BA

 

ŽALBENIK:

G. Benjamin Jusufspahić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal federalna.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI

"Građani BiH bez viza u Moldaviju i Albaniju"

DATUM OBJAVE:

08.05.2014. godine

 
Vijeću za štampu u BiH upućena žalba g. Benjamina Jusufspahića povodom teksta "Građani BiH bez viza u Moldaviju i Albaniju", objavljenog na portalu federalna.ba 08.05.2014. godine.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, sa portala federalna.ba uklonjen tekst  "Građani BiH bez viza u Moldaviju i Albaniju".