Г. Мирослав Баљак - портал federalna.ba, 05.07.2016. године

Štampa

05.07.2016.

Г. МИРОСЛАВ БАЉАК - портал FEDERALNA.BA

 

ЖАЛБЕНИК:

Г. Мирослав Баљак

МЕДИЈ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

портал federalna.ba

ТЕКСТ/САДРЖАЈ НА КОЈИ СЕ ЖАЛБА ОДНОСИ:

"Мирослав Баљак, ратни злочинац предаје о људским правима"

ДАТУМ ОБЈАВЕ:

31.05.2016. године.


Жалба г. Мрослава Баљка на текст објављен на порталу federalna.ba 31.05.2016. године, под насловом "Мирослав Баљак, ратни злочинац предаје о људским правима".

ИСХОД:

Жалба прихваћена: Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ утврдила кршење Члана 2 - Уредничка одговорност, Члана 5 - Тачност и фер извјештавање, Члана 7 - Могућност одговора и Члана 10 - Особе оптужене за кривична дјела, Кодекса за штампу и online медије БиХ.

Одлука Жалбене комисије