G. Benjamin Jusufspahić - portal republikasrpska.net, 17.06.2014.

Štampa

17.06.2014.

G. BENJAMIN JUSUFSPAHIĆ - portal REPUBLIKASRPSKA.NET

 

ŽALBENIK:

G. Benjamin Jusufspahić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal republikasrpska.net

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI

-

DATUM OBJAVE:

-

Vijeću za štampu u BiH obratio se g. Benjamin Jusufspahić sa žalbom na portal republikasrpska.net  koji nema vidljivo istaknut Impressum niti kontakt podatke.
 
ISHOD:
 
Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluka Žalbene komisije