G. Esed Kadrić - portal portal24h.ba, 26.06.2014.

Štampa

26.06.2014.

G. ESED KADRIĆ - portal PORTAL24H.BA

 

ŽALBENIK:

G. Esed Kadrić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal portal24h.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI

„Rukovodstvo Skupštine SDA Brčko distrikta BiH odlučilo isključiti Eseda Kadrića iz SDA“

DATUM OBJAVE:

26.06.2014. godine

 
Žalba g. Eseda Kadrića na tekst „Rukovodstvo Skupštine SDA Brčko distrikta BiH odlučilo isključiti Eseda Kadrića iz SDA“, objavljen na portalu portal24h.ba 24.06.2014. godine.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, demanti g. Kadrića objavljen na portalu portal24h.ba 26.06.2014. godine pod naslovom „Demant Odbora SDA Brčko povodom objavljenog članka: “Tekst je krajnje zlonamjeran”.