Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  CBBiH - Portal Balkans.aljazeera.net, 29.01.2020. godine

  29.01.2020. 

  CBBiH - portal BALKANS.ALJAZEERA.NET

  ŽALBENIK:

  CBBiH 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portal Balkans.aljazeera.net

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Prijavitelji korupcije bez zaštite“ 

  DATUM OBJAVE:

  17.01.2020.

  Žalba na objavljeni prilog pod nazivom „Prijavitelji korupcije bez zaštite“. 

  ISHOD:

  Žalba se ne prihvaća: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Odluka Žalbene komisije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.