Odbor SDA Brčko Distrikta BiH - portal ebrcko.net, 04.04.2016.

Štampa

04.04.2016.
 

ODBOR SDA BRČKO DISTRIKTA BiH -  portal EBRCKO.NET

 
ŽALBENIK:

Odbor SDA Brčko Distrikta BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal ebrcko.net

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Krivična prijava protiv vlasnika portala InfoBrcko.com“

DATUM OBJAVE:

02.04.2016.

 

Žalba Odbora Stranke demokratske akcije Brčko distrikta BiH na tekst "Krivična prijava protiv vlasnika portala InfoBrcko.com", objavljen na portalu ebrcko.net 02.04.2016. godine.  

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, demanti Odbora Stranke demokratske akcije Brčko distrikta BiH objavljen na portalu ebrcko.net 03.04.2016. godine pod naslovom "SDA demantuje Evropski univerzitet u Brčkom".