Gđa Sanda Hagen - portal balkanbreakingnews.com, 02.06.2015. godine

Štampa

02.06.2015.


GĐA SANDA HAGEN - portal BALKANBREAKINGNEWS.COM

ŽALBENIK:

Gđa Sanda Hagen

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal balkanbreakingnews.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Prijateljski poziv Sandi Hagen jer će poslije mjesec dana biti ne prijateljski”


DATUM OBJAVE:

26.05.2015.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba gđe Sande Hagen povodom navoda iz teksta “Prijateljski poziv Sandi Hagen jer će poslije mjesec dana biti ne prijateljski” objavljenog na portalu balkanbreakingnews.com 26.05.2015. godine.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Opštih odredbi, Člana 2-Urednička odgovornost, Člana 4- Diskriminacija, Člana 5-Tačnost i fer izvještavanje, i Člana 9-Privatnost, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije