G. Benjamin Jusufspahić - portal mojportal.ba, 12.03.2015. godine

Štampa

12.03.2015.

G. BENJAMIN JUSUFSPAHIĆ - portal MOJPORTAL.BA

ŽALBENIK:
G. Benjamin Jusufspahić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
portal mojportal.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:
tekst "Pretukli 11-godišnju djevojčicu sa posebnim potrebama"

DATUM OBJAVE:
12.03.2015.godine

Žalba g. Benjamina Jusufspahića zbog otkrivanja identiteta maloljetne osobe u tekstu "Pretukli 11-godišnju djevojčicu sa posebnim potrebama", koji je objavljen na portalu mojportal.ba 12.03.2015. godine.

ISHOD:

Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH i profesionalnom reakcijom urednika, iz teksta uklonjeni podaci o identitetu maloljetne osobe.