G. Marin Ticinović - Portal Mojportal.ba, 30.11.2017. godine

Štampa

30.11.2017. 

G. MARIN TICINOVIĆ - portal MOJPORTAL.BA 

ŽALBENIK:

G. Marin Ticinović

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Mojportal.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Nastavnik pedofil ponovo na sudu!” 

DATUM OBJAVE:

02.12.2013. 

Zahtjev za brisanjem teksta.

ISHOD:

Samoregulacija: Tekst uklonjen sa portal mojportal.ba.