G. Marin Ticinović - Portal Mojportal.ba, 30.11.2017. godine

Štampa

30.11.2017. 

G. MARIN TICINOVIĆ - portal MOJPORTAL.BA

ŽALBENIK:

G. Marin Ticinović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Mojportal.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Nastavnik iz Livna osuđen na godinu dana zatvora zbog bludničenja nad učenicama” 

DATUM OBJAVE:

29.03.2012.

Zahtjev za brisanjem teksta pod naslovom “Nastavnik iz Livna osuđen na godinu dana zatvora zbog bludničenja nad učenicama”.  

ISHOD:

Samoregulacija: Tekst uklonjen sa portal mojportal.ba.