G. Ahmed Velić - portal mreza.org, 13.02.2015. godine

Štampa

13.02.2015.

 

 

 

G. AHMED VELIĆ - portal MREZA.ORG 

 

ŽALBENIK:

 

G. Ahmed Velić

 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

 

portal mreza.org

 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

 

"Ahmed Velić naziva demonstrante i učesnike prošlogodišnjih protesta šupcima i budalama"

 

DATUM OBJAVE:

 

11.02.2015.

 

 

Žalba g. Ahmeda Velića na tekst "Ahmed Velić naziva demonstrante i učesnike prošlogodišnjih protesta šupcima i budalama", objavljen na portalu mreza.org 11.02.2015. godine.
 
ISHOD:
 
Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, tekst "Ahmed Velić naziva demonstrante i učesnike prošlogodišnjih protesta šupcima i budalama" uklonjen sa portala mreza.org.