G. Suad Trako - portal vitez.ba, 05.03.2015. godine

Štampa

05.03.2015.

G. SUAD TRAKO - portal VITEZ.BA

ŽALBENIK:

G. Suad Trako

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal vitez.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Kriminalne radnje Suada Trake, direktora OS 'Dubravica' Vitez – Preocica“

DATUM OBJAVE:

17.06.2014.

 

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba g. Suada Trake povodom navoda iz teksta „Kriminalne radnje Suada Trake, direktora OS 'Dubravica' Vitez – Preocica“ objavljenog na portalu vitez.ba 17.06.2014. godine.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 7- Mogućnost odgovora, Člana 10 - Osobe optužene za krivična djela i Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije