Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Mila Radislav - portal dw.de, 27.05.2015. godine

  27.05.2015.

   

  GĐA MILA RADISLAV - portal DW.DE

  ŽALBENICA:

  Gđa Mila Radislav

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal dw.de

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  “Brak za sve”


  DATUM OBJAVE:

  27.05 2015.

   

  Vijeću za štampu u BiH upućena žalba gđe Mile Radislav povodom navoda iz teksta “Brak za sve” objavljenog na portalu dw.de 27.05.2015. godine.

  ISHOD:

  Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, izvršena korekcija netačnih navoda iz teksta.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.