Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Gđa Duška Jurišić - mojportal.ba, 14.01.2016. godine

  Broj: 71-02/16
  Datum: 14.01.2016.

   


  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi gđe Duške Jurišić na tekst
  „U 'predmetu Lutka 2' saslušana i Duška Jurišić?!“
  objavljen na portalu mojportal.ba 12.01.2016. godine


  ŽALBA SE PRIHVAĆA

  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 2 – Urednička odgovornost
  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje
  Član 7 – Mogućnost odgovora
  Član 15 - Žalbe

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatuje da je prekršen Član 2 – Urednička odgovornost, koji propisuje da će novinari „u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja“.

  Prekršen je Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Stav 3 i Stav 4, koji propisuju:
  „Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike“.

  „Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna.
  Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni sa dužnim isticanjem“.

  Prekršeni su Član 7 – Mogućnost odgovora i Član 15 – Žalbe,
  budući da je žalbenici uskraćeno pravo na odgovor.

   

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu gđe Duške Jurišić na tekst objavljen na portalu mojportal.ba 12.01.2016. godine pod naslovom „U 'predmetu Lutka 2' saslušana i Duška Jurišić?!“.

  U dostavljenoj žalbi, gđa Jurišić navodi: „Niti sam umiješana u slučaj utjecanja na svjedoka, niti sam osumnjičena da sam 'pritiskala' kantonalnu tužiteljicu Dalidu Burzić, niti sam bliska SBB-u i Sehadi Kulenović, a nisam ni kadar za bilo koju rukovodnu poziciju u RTV Federacije. Bio je osnovni red, a da ne govorim o profesionalnim principima i kolegijalnosti da me prije objavljivanja ove vijesti kontaktirate i provjerite svoje navode“.

  Žalba gđe Jurišić odnosi se na tekst u kojem je je objavljeno: „Nakon što je jučer ujutro uhapšen Bakir Dautbašić, kadar SBB, sekretar Ministarstva sigurnosti BiH i kandidat za državnog ministra, istraga o ovom slučaju donosi neke nove, šokantne detalje. Naime, tokom istrage saslušano je nekoliko osoba a 'SB' saznaje kako je jedna od saslušanih i Duška Jurišić, urednica TV programa Federalne TV i dugogodišnja urednica emisije Pošteno. Jurišić je, kako se saznaje, saslušana zbog umiješanosti u slučaj uticanja na svjedoke u predmetu Naser Kelmendi koji se vodi pred Sudom u Prištini. Riječ je, dakako o pritisku na Azru Sarić, svjedokinju Tužilaštva, bivšu djevojku Ramiza Delalića Ćele, koja je sa njim bila u vezi kada je Delalić likvidiran. Prema još nepotvrđenim navodima, Jurišić se sumnjiči da je, uz Dautbašića, pritiskala sarajevsku kantonalnu tužiteljicu Dalidu Burzić da otvori istragu protiv Sarićeve zbog njene navodne odgovornosti u slučaju smrti Sabahudina Hukare u sarajevskom Kliničkom centru. Na taj se način Sarićevu pokušalo potpuno diskreditirati kao svjedoka. Duška Jurišić odnedavno je vrlo bliska SBB-u, odnosno, bliska Sehadi Kolenović, dugogodišnjoj savjetnici Sulejmana Tihića a sada Fahrudina Radončića. Na Federalnoj TV je javna tajna kako su Jurišić i urednica magazina Mreža Elma Kazagić bliske Radončićevoj političkoj partiji“.
  Dalje se navodi: „Jurišić i Kazagić se već mjesecima spominju kao kadrovi SBB za rukovodeće pozicije na FTV. Kazagićka se vidi na mjestu urednice Informativnog programa a Jurišić na mjestu direktora umjesto odlazećeg Džemala Šabića. Hapšenje Dautbašića moglo bi im uveliko pokvariti planove“.

  Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH uputilo je pismo gl. i odg. uredniku portala mojportal.ba, ali odgovor nije dostavljen niti je objavljen demanti gđe Jurišić.
  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 14.01.2016. godine, razmotrila je žalbu gđe Duške Jurišić, tekst „U 'predmetu Lutka 2' saslušana i Duška Jurišić?!“ i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.
  Prekršen je Član 2 – Urednička odgovornost, koji propisuje da će novinari „u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja“.
  Prekršen je Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Stav 3 i Stav 4: „Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike“.
  „Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni sa dužnim isticanjem“.


  Komisija je utvrdila kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora, i Člana 15 – Žalbe, budući da je žalbenici uskraćeno pravo na odgovor.

  Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

  Član 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala. Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način. Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike. Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem. Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni. Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato. Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju“.

  Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.

   

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; prof. dr Enes Osmančević; novinar Fuad Kovačević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; novinar Milan Šutalo; novinarka Suzana Mijatović i novinar Muhamed Jusić.

   

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.