Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH - portal exjugoslavija.com, 01.12.2015. godine

Štampa

01.12.2015.


ŽALBENA KOMISIJA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BIH - portal EXJUGOSLAVIJA.COM


ŽALBENIK:

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH

MEDIJ NA KOJI SE ODNOSI ŽALBA:

portal exjugoslavija.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Haos u Gornjoj Maoči kod Brčkog: Pogledajte šta se dešava u sjedištu vehabija iz BiH"


DATUM OBJAVE:

24.11.2015.

 

Vijeću za štampu u BiH je upućena žalba Žalbene komisije povodom navoda iz teksta "Haos u Gornjoj Maoči kod Brčkog: Pogledajte šta se dešava u sjedištu vehabija iz BiH" objavljenog na portalu exjugoslavija.com 24.11.2015. godine.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 1 - Interes javnosti, Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, Člana 8 - Pogrešno predstavljanje i Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije