Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Laburistička stranka BiH - portal bos-petrovac.ba, 28.07.2016. godine

  Broj: 371-02/16
  Datum: 28.07.2016.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi Laburističke stranke BiH
  na tekst objavljen na portalu bos-petrovac.ba 15.07.2016. g.
  pod naslovom „Ekskluzivno Fikret Abdić:
  Izudin Saračević me molio da ga zadržim na vlasti!“


  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 2 – Urednička odgovornost
  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje
  Član 7 – Mogućnost odgovora
  Član 15 – Žalbe

  Za intervju sa Fikretom Abdićem, koji je originalno objavljen na portalu bos-petrovac.ba, Laburistička stranka BiH tvrdi da je izmišljen.

  Zbog objavljivanja izmišljenog intervjua, Žalbena komisija utvrđuje kršenje Člana 2 – Urednička odgovornost i Člana 5 – Tačnost i fer izvještavanje, kao i kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora i Član 15 – Žalbe, zbog neobjavljivanja demantija Žalbenika.

  Žalbena komisija konstatuje da je sve učestalija pojava da se Vijeću za štampu u BiH obraćaju žalbenici s tvrdnjama da su objavljeni intervjui sa njima izmišljeni.

  Ovim putem, Komisija upozorava urednike i novinare da to predstavlja teško kršenje etičkih normi novinarstva, ugrožava dignitet novinarske profesije i novinarskog ugleda.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu Laburističke stranke BiH na tekst objavljen na portalu bos-petrovac.ba 15.07.2016.g., pod naslovom „Ekskluzivno Fikret Abdić: Izudin Saračević me molio da ga zadržim na vlasti!“.
  U tekstu koji predstavlja navodni intervju sa Fikretom Abdićem, objavljeno je:
  „Za portal našeg Radio stanice, ekskluzivno nakon dugo vremena, u razgovoru sa našim novinarom Fikret Abdić. VK: Gospodine Abdić, prvo hvala Vam što ste u kratkom roku pristali odgovarati na naša pitanja i što ste odvojili cijenjeno vrijeme. Cilj našeg intervjua je odgovoriti na neka pitanja iz bliske nam prošlosti, dotaknuti se trenutne političke situacije u BiH i u Vašoj Krajini, planovima za izbore 2016, te svim nedaćama koje su zadesile običnog čovjeka? Abdić: U cilju kvalitetnog informisanja javnosti, odgovarat ću na vaša pitanja. I još jedanput, hvala Vama što ste odlučili razgovarati sa mnom, jer danas mnogi mediji to izbjegavaju“.

  U tekstu je objavljeno i sljedeće: „VK: Vratimo se malo na krajišku političku scenu. Izbori 2016. Jeste li kandidat za načelnika općine Velika Kladuša. Kako gledate na reakcije građana lojalnih RBiH i 5. Korpusa. Abdić: Laburisti BiH su me kandidirali za to mjesto. Narod će odlučiti. Ako opet neko ne bi spriječio moju kandidaturu pod krinkom ratnog zločinca.“

  S tim u vezi, Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala bos-petrovac.ba obratila se Edina Abdić Pleho, portparol Laburističke stranke BiH, naznačivši:
  „Predmetni tekst i njegov sadržaj nisu sukladni Kodeksu za štampu i online medije u BiH, te Vam dostavljamo predmetni demantij na objavu cjelosti. Sadržaj teksta, koji je Vaš portal objavio u potpunosti je neistinit, a objava 'navodnog' razgovora sa gospodinom Fikretom Abdićem, kandidatom za načelnika Općine Velika Kladuša ispred Laburističke stranke BiH, se nije desila, te je samim tim došlo do zloupotrebe ličnih podataka, što predstavlja krivično djelo“.
  U dostavljenom demantiju se navodi: „Portal pod nazivom 'bos-petrovac.ba' objavio je tekst pod naslovom 'Ekskluzivno Fikret Abdić: Izudin Saračević me molio da ga zadržim na vlasti!'. U istom je naznačeno da je Fikret Abdić direktno kontaktirao novinara ovog portala što ovim putem u potpunosti demantiramo. Nitko od pomenutih nije kontaktirao Fikreta Abdića, niti je isti odgovarao na novinarska pitanja i ostale upite novinskih agencija i portala, a posebno nije dao nikakvo ovlaštenje za davanje izjava za medije. Navedeni tekst u potpunosti je neistinit, a za njegovo objavljivanje nije data suglasnost, što je u suprotnosti sa zakonskim propisima. Služba za odnose sa javnošću Laburističke stranke BiH, jedina je ovlaštena za komunikaciju sa medijima, koji imaju interes razgovarati sa gospodinom Fikretom Abdićem, kandidatom za načelnika Općine Velika Kladuša. Svaki sadržaj koji se objavi bez suglasnosti Laburističke stranke BiH, njenih kandidata za Lokalne izbore 2016. ili izabrane zvaničnike predstavlja zloupotrebu imena stranke, kao i ličnih podataka njenih kandidata i izabranih zvaničnika“.

  Dalje se navodi i sljedeće: „Budući da predmetni portal ne posjeduje opće kontaktne podatke, Laburistička stranka BiH smatra da je riječ o namjernoj političkoj zloupotrebi s ciljem obmanjivanja javnosti, širenja neistina, kao i narušavanje ugleda stranke, njenih kandidata i izabranih zvaničnika. Zlouporaba imena i prezimena ili organizacije bez ishodovane suglasnosti za objavu predstavlja krivično djelo, te ćemo pokrenuti procese pred relevantnim institucijama u BiH u svrhu sankscionisanja počinioca, a u ovom slučaju, potpisnika navodnog intervjua S.B./Vknet, te portal 'bos-petrovac.ba – Jedini bosansko-petrovački info portal'!“.

  Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se uredništvu portala bos-petrovac.ba. Odgovor nije dostavljen niti je demanti žalbenika objavljen, ali je tekst „Ekskluzivno Fikret Abdić: Izudin Saračević me molio da ga zadržim na vlasti!“ uklonjen sa portala bos-petrovac.ba.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 28.07.2016.g., razmotrila je žalbu Laburističke stranke BiH, tekst „Ekskluzivno Fikret Abdić: Izudin Saračević me molio da ga zadržim na vlasti!“ od 15.07.2016. g. i utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 2 – Urednička odgovornost, Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, zbog intervju sa Fikretom Abdićem, koji je originalno objavljen na portalu bos-petrovac.ba, Laburistička stranka BiH tvrdi da je izmišljen, te Član 7 – Mogućnost odgovora i Član 15 – Žalbe budući da demanti Žalbenika nije objavljen.

  Žalbena komisija konstatuje da je sve učestalija pojava da se Vijeću za štampu u BiH obraćaju žalbenici s tvrdnjama da su intervjui sa njima izmišljeni.

  Ovim putem, Komisija upozorava urednike i novinare da to predstavlja teško kršenje etičkih normi novinarstva, ugrožava dignitet novinarske profesije i novinarskog ugleda.


  Član 2 – Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu.
  Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja.
  Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

  Član 5 – Tačnost i fer izvještavanje, Kodeksa za štampu i online medije BiH:
  „Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala.
  Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsifikovani i/ili korišteni na krivonavodeći način.
  Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike. Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem. Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje poduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni. Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato. Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju“.

  Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja.Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala bos-petrovac.ba da objavi ovu Odluku.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; advokatica Nada Dalipagić; urednik Milan Šutalo, novinar Muhamed Jusić i novinarka Suzana Mijatović.

   
  Predsjedavajući Žalbene komisije

  Prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.