Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Uredništvo portal Klix.ba - Portal Media.ba, 02.10.2019.godine

  02.10.2019.

  UREDNIŠTVO PORTAL KLIX.BA - portal MEDIA.BA  

  ŽALBENIK:

  Uredništvo portal Klix.ba 

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Portal Media.ba 

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  „Šta je novinarska solidarnost“ 

  DATUM OBJAVE:

  30.09.2019.

  Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Šta je novinarska solidarnost“.

  ISHOD:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila je kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.