Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Sanjin Bećiragić - magazin "Slobodna Bosna", 20.02.2004.

  20.02.2004.
  Odluka

  Vijeća za štampu BiH u slučaju žalbe g. Sanjina Bećiragića, novinara FTV, na tekst objavljen u magazinu Slobodna Bosna

   

  Vijeće za štampu BiH je na sjednici održanoj 20. februara 2004. u Fojnici razmatralo žalbu g. Sanjina Bećiragića, novinara FTV, na tekst «Po instrukcijama Avaza Sanjin Bećiragić pokušao diskreditirati Magazin 60 minuta» objavljen 04.12.2003. Žalba se odnosila na niz uvreda od strane autora teksta, kao i na informaciju da je nakon odbijanja urednika «Magazina 60 minuta» da objavi njegov prilog, g. Bećiragić proslijedio pismo namjenjeno uredništvu FTV «Dnevnom avazu». Povodom neobjavljivanja demantija podnosioca žalbe, Vijeće za štampu je donijelo slijedeću odluku:

  Žalba se vraća podnosiocu i publikaciji o kojoj je riječ na dodatni pokušaj medijacije.

  Razlog:

  Vijeće za štampu BiH smatra da g. Sanjin Bećiragić treba, u roku ne kasnijem od 15 dana od dana prijema ove odluke, uputiti magazinu Sloboda Bosna tekst demantija napisan primjerenim jezikom i ne veći od objavljenog teksta. Kopiju ovog demantija podnosilac žalbe treba uputiti i sekretarijatu Vijeća za štampu.  

   

  Magazin Slobodna Bosna, po prijemu ovog demantija, u roku ne kasnijem od 15 dana, treba da u skladu sa članom 7. Kodeksa za štampu, koji predviđa mogućnost odgovora, taj demanti i objavi.

  U slučaju da magazin Slobodna Bosna ne objavi ovako primljeni demanti, Vijeće za štampu će po automatizmu prihvatiti žalbu g. Bećiragića i o tome donijeti pisanu odluku o kojoj će obavijestiti podnosioca žalbe, magazin Slobodna Bosna i bh javnost.

  Vijeće za štampu je konstatovalo kršenje članova 5 - Tačnost i fer izvještavanje i 7 - Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu, ali zbog svoje posvećenosti da prigovore riješi sporazumno, odlučeno je da se ovaj slučaj, ipak, pokuša riješiti putem medijacije, na zadovoljstvo svih strana u sporu.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.