Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Bato Čengić - magazin "Slobodna Bosna", 07.06.2002.

  07.06.2002.

  ODLUKA

  Odluka Vijeća za štampu u slučaju žalbe g. Bate Čengića, filmskog reditelja na tekst objavljen u magazinu Slobodna Bosna pod nazivom «Bato bez (pre) daha»

   

  Vijeće za štampu BiH je na svojoj sjednici održanoj 07. juna 2002. u Mostaru u povodu žalbe g. Čengića na tekst objavljen u magazinu «Slobodna Bosna» pod nazivom «Baho bez (pre) daha», uvažavajući sve dostavljene elemente i činjenicu da nije u potpunosti ispoštovana žalbena procedura koju je definiralo Vijeće za štampu, donijelo jednoglasno slijedeću odluku:

  Žalba se vraća podnosiocu zbog nepoštovanja žalbene procedure. Podnosioc žalbe će se u skladu sa definiranom žalbenom procedurom obratiti redakciji «Slobodne Bosne», te će istoj prezentirati svu relevantnu dokumentaciju koja je predstavljena članovima Vijeća za štampu u cilju demanta teksta koji je bio predmet žalbe. Ovaj demanti podnosilac žalbe treba uputiti redakciji «Slobodne Bosne» u roku od petnaest dana od dana primanja ove odluke, a kopiju demantija treba proslijediti sekretarijatu Vijeća za štampu. «Slobodna Bosna» će po prijemu ovog pisma demantija objaviti isti u prvom narednom broju, i u roku ne kasnijem od osam dana. U slučaju da podnosilac žalbe ne uputi tekst demantija u navedenom roku, žalba će se odbaciti.

  U slučaju da «Slobodna Bosna» ne objavi tekst demantija dostavljenog u navedenom roku, žalba g. Čengića će se prihvatiti o čemu će redakcija «Slobodne Bosne» i javnost biti obaviješteni izdavanjem posebne odluke.

  Razlog:

  Vijeće za štampu BiH uvažava razloge koji su motivirali g. Čengića da podnese žalbu, ali istovremeno očekuje da svaki podnosilac žalbe poštuje jasno definiranu proceduru. Tekst procedure predviđa da podnosilac žalbe treba prvo kontaktirati redakciju sa informacijama koje mogu doprinijeti ispravljanju greške(aka) prije nego se obrati Vijeću za štampu. U ovom slučaju to nije bilo učinjeno. S druge strane, Vijeće za štampu je pregledom dokumentacije uvidjelo da postoje razlozi i dokazi za ispravak navoda iz navedenog teksta, te zbog toga očekuje od redakcije «Slobodne Bosne» da po formalnom prijemu demantija isti i objavi.

  Vijeće za štampu želi da podcrta svoju posvećenost riješavanju svih eventualnih nesporazuma i nejasnoća na bazi potpune i tačne dokumentacije, te striktnog poštivanja žalbene procedure.

  Vijeće za štampu će donositi svoje odluke o tome da li se poštuje Kodeks za štampu u svakom pojedinačnom slučaju, bez obzira na stav redakcije prema poštovanju Vijeća za štampu.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.