G. Muharem Šabić - portal bnn.ba, 08.07.2016.godine

Štampa

08.07.2016.

G. MUHAREM ŠABIĆ - portal BNN.BA

 

ŽALBENIK:

G. Muharem Šabić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal bnn.ba

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Ministar Šabić dao 300.000 Km za jelene koji su 'nestali', a jednog pojeo na Hrasničkom stanu".

DATUM OBJAVE:

20.05.2016. godine

 

Žalba g. Muharema Šabića, ministra privrede Kantona Sarajevo, na tekst objavljen na portalu bnn.ba 20.05.2016. godine, pod naslovom "Ministar Šabić dao 300.000 Km za jelene koji su 'nestali', a jednog pojeo na Hrasničkom stanu".

ISHOD:
Samoregulacija: Demanti g. Muharema Šabića objavljen je na portalu bnn.ba 22.07.2016. godine pod naslovom "Ministar Šabić demantuje aferu u vezi jelena lopatara i zbog iste trpi duševnu bol".