Hotel "Ada" - portal 20minuta.net, 06.07.2016.

Štampa

06.07.2016.

HOTEL "ADA"  - portal 20MINUTA.NET

 

ŽALBENIK:

Hotel "Ada", Sarajevo

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal 20minuta.net

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Kako riješiti problem kao što je utaja poreza? Primjer za to je sarajevski hotel ‘Ada’"

DATUM OBJAVE TEKSTA:

04.07.2016.

Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala 20minuta.net upućen zahtjev za uklanjanjem teksta "Kako riješiti problem kao što je utaja poreza? Primjer za to je sarajevski hotel ‘Ada’", objavljenog na portalu 20minuta.net 04.07.2016.g.

ISHOD:

Samoregulacija: Tekst "Kako riješiti problem kao što je utaja poreza? Primjer za to je sarajevski hotel ‘Ada’" uklonjen sa portala 20minuta.net.