Gđa Dajana Bakić, Tuzlanski otvoreni centar - Portal Freshpress.info, 12.10.2018. godine

Štampa

12.10.2018. 

GĐA DAJANA BAKIĆ, Tuzlanski otvoreni centar - portal FRESHPRESS.INFO 

ŽALBENIK:

Gđa Dajana Bakić, Tuzlanski otvoreni centar

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Freshpress.info 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Nakon Beograda, krajem oktobra 'Gej parada' i u Tuzli?!“ 

DATUM OBJAVE:

18.09.2018.

 Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Nakon Beograda, krajem oktobra 'Gej parada' i u Tuzli?!“ na portalu freshpress.info.

ISHOD:

Samoregulacija: Tekst uklonjen sa portala freshpress.info.