G. Aldin Širanović - Portal Radiokameleon.ba, 10.03.2018. godine

Štampa

10.03.2018. 

G. ALDIN ŠIRANOVIĆ - portal RADIOKAMELEON.BA 

ŽALBENIK:

G. Aldin Širanović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Radiokameleon.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Nakon 'Raskrinkavanja': Aldin Širanović novinarima prijetio fizičkim nasiljem“ 

DATUM OBJAVE:

08.03.2018.

Zahtjev za uklanjanje teksta. 

ISHOD:

Žalba nije prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije utvrdila kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH.