Fra Andrija Nikić - dnevni list "Dnevni avaz", 18.06.2016. godine

Štampa


Broj: 366-02/16
Datum: 18.06.2016.

 

ODLUKA
Žalbene komisije Vijeća za tisak u Bosni i Hercegovini
po žalbi fra Andrije Nikića na tekst
„Fra Andrija je iznio privatne, a ne stavove 'Napretka' i HAZU-a BiH“
objavljen u listu „Dnevni avaz“ 05.05.2016. g.

ŽALBA SE PRIHVAĆA
Prekršen Kodeks za tisak i online medije BiH
Članak 7 – Mogućnost odgovora

Nakon sugestije Žalbene komisije Žalbeniku da pošalje demanti konkretnih navoda, g. Nikić je poslao novi, skraćeni demanti s konkretnim protuargumentima na navode u tekstu.
Uredništvo lista „Dnevni avaz“ je bilo obavezno objaviti ovaj demanti.

Budući da demanti nije objavljen, utvrđeno je kršenje Članka 7 – Mogućnost odgovora,
Kodeksa za tisak i online medije BiH.

 


Žalbena komisija Vijeća za tisak u BiH prihvatila je žalbu fra Andrije Nikića na tekst objavljen u listu “Dnevni avaz” 05.05.2016. godine. Tekst je objavljen sa nadnaslovom “Saopćenje izazvalo oštre osude u javnosti”, naslovom “Fra Andrija je iznio privatne, a ne stavove ‘Napretka’ i HAZU-a BiH” i podnaslovom “Iz Središnje uprave HKD ‘Napredak’ u Sarajevu ističu da fra Andrija Nikić ‘nije predstavnik legalnog Napretka’”.

U tekstu je, između ostalog, objavljeno: “Saopćenje koje je medijima prekjučer odaslao fra Andrija Nikić, kako je naveo, u ime i u svojstvu predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) BiH sa sjedištem u Mostaru i Hrvatskog kulturnog društva ‘Napredak’ Mostar, a u vezi s donošenjem Neretvanske deklaracije o bosanskom jeziku, nije stav zvaničnog HAZU-a BiH ni zvaničnog HKD ‘Napredak’, potvrđeno je jučer ‘Dnevnom avazu’. Nikić je, naime, u saopćenju istakao da je donošenje Neretvanske deklaracije o bosanskom jeziku politički udar u same temelje Ustava BiH. Iznio je frapirajući stav da su ‘današnji Bošnjaci islamizirani potomci pretežno hrvatskoga naroda (Mustafa sin Stipanov) te potomci drugih balkanskih i azijskih naroda’. Kazao je i da je ‘u periodu srednjevjekovne i novovjekovne povijesti bosanski prema dostupnim dokumentima jedan od hijerarhijski nižih idioma hrvatskoga jezika’”.

Dalje se navodi: “Iz središnje uprave HKD ‘Napredak’ u Sarajevu ističu da fra Andrija Nikić ‘nije predstavnik legalnog Napretka’ te da su ‘stavovi koje je iznio u svom saopćenju njegovi privatni stavovi, a ne legalnog Napretka’. Predsjednik HAZU-a BiH Jakov Pehar također je naglasio da to saopćenje nije poslano iz ‘javne državne ustanove HAZU BiH’. – To je on poslao iz udruge građana koju on vodi, a koja se tako zove – kaže Pehar”, kao i sljedeće:
“Saopćenje Nikića izazvalo je oštru reakciju Muftijstva mostarskog, iz kojeg sa žaljenjem ističu da riječi fra Andrije Nikića podsjećaju na vrijeme kada je Bošnjacima uskraćivano pravo na fizički opstanak, a time i na njihovu kulturu, tradiciju i, naravno, jezik kojim govore, zbog čega su zatvarani u logore, protjerivani, zlostavljani te ubijani. – Nije tako davno bilo kada su Bošnjaci ubijani, između ostalog, i zbog jedne riječi, pa reakcije poput spomenute siju strah pred mogućnošću da i dalje postoje oni koji hoće da izbrišu Bošnjake u njihovom jeziku i njihov jezik u njima samima, kao u vrijeme pokušaja instaliranja tzv. Herceg – Bosne i zločina počinjenih u tom cilju – navodi se u saopćenju koje je potpisao muftija Salem ef. Dedović. Naglasili su da smatraju neprihvatljivim ustrajavanje na ovakvom odnosu prema Bošnjacima, čak i u retoričkom smislu”.
Povodom ovih navoda, Vijeću za tisak u BiH i redakciji lista “Dnevni avaz” obratio se fra Andrija Nikić, naznačivši, između ostalog: “U Vašem listu, Dnevni avaz u četvrtak 5. maja/svibnja 2016. na str. 8. objavljen je članak ‘Fra Andrija je iznio privatne, a ne stavove 'Napretka' i HAZU-a BiH’, potpisan inicijalima M. H. Molim Vas da sukladno Zakonu o tisku na istom mjestu i u istoj opremi objavite moj odgovor”.
Nakon što je Žalbena komisija Vijeća za tisak u BiH razmotrila žalbu fra Nikića i uputila sugestiju Žalbeniku da dostavi demanti ne duži od teksta na koji se žali, Žalbenik je 08.06.2016. g. ponovo poslao demanti Vijeću za tisak u BiH i redakciji lista “Dnevni avaz”.

U dostavljenoj žalbi se navodi: “Uredništvo Dnevnoga avaza odbilo je objaviti moje priopćenje od 6. svibnja 2016. Posredovanjem Vijeća za tisak u BiH prilažem ga ponovo u skraćenom obliku s vjerom da će njegov sadržaj pridonijeti promicanju demokratskih zasada i načela modernih građanskih društava i država, kakvima teži i Bosna i Hercegovini. U Vašem listu, Dnevni avaz u četvrtak 5. maja/svibnja 2016. na str. 8. objavljen je članak „Fra Andrija je iznio privatne, a ne stavove 'Napretka' i HAZU-a BiH“, potpisan inicijalima M. H. Molim Vas da sukladno Zakonu o tisku na istom mjestu i u istoj opremi objavite moj odgovor. Povod je Avazovu tekstu moj odziv na Neretvansku deklaraciju o bosanskom jeziku, prenesen pod naslovom U povodu objave Neretvanske deklaracije o bosanskom jeziku od 29. travnja 2016. na više portala u BiH i Hrvatskoj. Avazov me članak pokušava diskreditirati u moralnom i političkom smislu kao osobu koja se lažno predstavlja te niječe Bošnjacima narodnost, pri čem je ovo posljednje potkrijepljeno tekstom koji je u rečenom članku potpisao muftija Salem ef. Dedović. U mom članku nema uporišta za takva gledišta”.

Žalbenik dalje navodi: “Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti u Mostaru osnovali smo prije četiri godine. U Registar udruga u Federaciji BiH upisana je 12. srpnja 2012., pod registracijskim brojem 1421., knjiga II. Registra - Matični broj pravne osobe 4227768510007, Mostar, Kneza M. V. Humskog bb, a više o njezinu radu, članstvu i projektima može se naći na mrežnoj adresi www.hazu.ba Mostar. Hrvatsko kulturno društvo Napredak u Mostaru osnovali su hercegovački franjevci davne 1902. godine, a obnovili 1990. godine. Registrirano je 1990., 1992., br. 192., 15. studenoga 1999., te 31. ožujka 2009. pod brojem R-135/99., identifikacijski broj: 4227038540008, Mostar, Kneza M. V. Humskog bb, općina Mostar. Hercegovački su franjevci njegovi pravni sljednici, a o značenju i radu mostarskoga ogranka može se saznati na mrežnoj adresi www.hkd-napredak-mostar.ba. Sastavljači Deklaracije protivno Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, koji jamči pripadnicima svakoga naroda pravo na slobodnu uporabu njegova jezika i pisma u javnoj komunikaciji, to pravo niječu pripadnicima hrvatskoga naroda pa namjesto hrvatskoga standardnoga jezika na prostoru gdje su Hrvati većina pokušavaju nametnuti tzv. bosanski jezik kao državni jezik”, kao i sljedeće:

“Posljednjih dvadeset godina bosnistika je iznjedrila osnovne jezične priručnike, ali nije jedinstvena u pogledu izbora narječne osnovice niti puta kojim će se izgrađivati posebni bosanski jezični identitet. Stoga se u javnosti počela predstavljati vlasnikom ukupne bosansko-hercegovačke kulturne i jezične baštine, čime je izravno ugrozila imenom i sadržajem baštinska prava drugih naroda, u prvom redu hrvatskoga, kao povijesno najstarijega od južnoslavenskih naroda na njezinu tlu. Hrvatski je jezik Hrvatima puno više od priopćajnoga standarda. On je trajni znamen nacionalne svijesti, sigurnosti i opstojnosti hrvatskoga naroda. U suvremenoj Bosni i Hercegovini jezična područja i granice ne određuju i ne će određivati bosnisti nego Ustav i zakoni. Hrvati ni milimetra ne će odstupiti od dosljedne primjene hrvatskoga književnog jezika u medijima, školama, novinstvu, javnom i političkom životu, na radiju i televiziji kad god je riječ o hrvatskom stanovništvu i prostoru koji ono nastanjuje”.

Postupajući u skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za tisak u BiH uputilo je pismo gl. i odg. uredniku lista “Dnevni avaz” povodom žalbe fra Nikića. Gl. i odg. urednik Faruk Vele, dostavio je odgovor, u kojem između ostalog, navodi: “...budući da je ‘priopćenje’ izazvalo brojne reakcije, urednička odluka je bila da se istraži čije stavove govori fra Nikić te smo dobili stav uvaženog Jakova Pehara, predsjednika HAZU BiH u Mostaru, koji se distancirao od stavova fra Andrije Nikića. Također, prenijeli smo i stav Muftijstva mostarskog. Naravno, ne treba naglašavati da su u tekstu spomenuti dijelovi ‘priopćenja’ g. Nikića, pa smo smatrali da nije bilo potrebe za njegovim dodatnim pojašnjenjima, budući da su mu stavovi više nego jasni”.
Urednik Vele navodi i sljedeće: “Naravno, odbacujemo stavove g. Nikića da ga ‘Avaz’ člankom ‘pokušava diskreditirati u moralnom i političkom smislu’, jer da bi se nešto negiralo ili diskreditiralo, to mora postojati,. U osnovi, mi smo profesionalno radili svoj posao i prenijeli stavove koji su izazvali tenzije u Hercegovini, kao i reakcije na stavove koji su do te pojave došli. Štaviše, radeći profesionalno svoj posao, prenoseći stavove g. Pehara, ‘Avaz’ je zaustavio daljnje bujanje tenzija”.

Žalbena komisija Vijeća za tisak u BiH, na sjednici održanoj 18.06.2016. g., razmotrila je žalbu fra Andrije Nikića, tekst “Fra Andrija je iznio privatne, a ne stavove ‘Napretka’ i HAZU-a BiH” od 05.05.2016. g., odgovor gl. i odg. urednika i utvrdila kršenje Kodeksa za tisak i online medije BiH.
 

Komisija konstatuje da je nakon sugestije Žalbene komisije Žalbeniku da pošalje demanti konkretnih navoda, g. Nikić poslao novi, skraćeni demanti s konkretnim protuargumentima na navode u tekstu. Uredništvo je bilo obavezno objaviti ovaj demanti.

Budući da to nije urađeno, utvrđeno je kršenje Članka 7 – Mogućnost odgovora, Kodeksa za tisak i online medije BiH.

 

Članak 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za tisak i online medije BiH: "Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi točnosti i nepristranosti izvješćivanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netočno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta".

 

Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavatelj, prof.dr Miodrag Živanović; odvjetnik Dražen Zubak; novinar Fuad Kovačević; sutkinja Nada Arsenić; novinar Milan Šutalo; odvjetnica Nada Dalipagić; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; prof. dr Enes Osmančević i novinarka Suzana Mijatović.

Predsjedavatelj Žalbene komisije

prof.dr. Miodrag Živanović