Odluka, Centar ženskih prava-Center of Women's Rights Zenica - Dnevni list „Dnevni avaz“ , 28.12.2018.

Štampa

Broj Odluke: 04-02/19

Datum održavanje sjednice: 28.12.2018.

Žalbenik : Centar ženskih prava-Center of Women's Rights Zenica

Medij: Dnevni list „Dnevni avaz“

Naslov članka: „Prijavila druga iz razreda da ju je silovao“

Datum objave članka: 23.11.2018. g.

Žalbeni osnov Žalbenika : Po mišljenju Žalbenika objavljeni članak odražava mizoginiju neprofesionalnost i pristrasnost

Ishod: Žalba se prihvaća.

Žalbena komisija konstatuje da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

Kršenje Člana 5, pragraf 6 – Tačnost i fer izvještavanje

„Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave

sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju“

U spornom tekstu je izvještavano o prijavljenom slučaju silovanja, koje je krivično djelo. Slijedom toga, izvještavanje jeste bilo u interesu javnosti.

Međutim, cijeli je tekst koncipiran na način da izgleda kao da se autor stavio na jednu stranu ovoga događaja, a da se iz teksta ne vidi da je pokušao kontaktirati i drugu stranu. Ako jeste, a nije dobio tražene infromacije, onda je trebalo da se to navede u članku. Ovako je jednostrano prikazano, intonirano kao da je novinar na strani učenika koji je prijavljen za silovanje, a bez predstavljanja djevojčine strana priče

Pojašnjenje:

Dnevni list „Dnevni Avaz“ je dana 23.11.2018.g. objavio tekst pod nazivom „Prijavila druga iz razreda da ju je silovao“.

U dijelu teksta pod naslovom „Otišla na pregled“ je objavljeno: “ Učenica trećeg razreda A.S. prijavila je druga razreda A.J. da ju je silovao. Ovu informaciju potrvrdila nam je Mirna poljac, portparol Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona“

Nadalje, u tekstu se iznosi sljedeće: „ Smislila priču – Tada su njeni rodetelji saznali da je imala seksualni odnos, zbog čega je ona, kako bi sebe zaštitila, kazala da ju je A.J. silovao – govori naš izvor blizak istrazi. Posebno je interesantno da je prijava o silovanju zaprimljena tek u septembru, sedam mjeseci nakon seksualnog odnosa.“

Žalbenik, Centar ženskih prava iz Zenice, je svoje reagovanje dostavio Vijeću za štampu i online medije u BiH dana 23.11.2018.g. Vijeće je Žalbenika uputilo u žalbenu proceduru usmenim, a potom i pismenim putem, sugerirajući da se obrati uredništvu dnevnog lista „Dnevni Avaz“, posebno kao organizacija koja se bavi zaštitom prava žena kao i borbom protiv svih oblika nasilja i diskriminacije.

U svom odgovoru Vijeću, Žalbenik iznosi sljedeće: „Već tokom naše prvobitne komunikacije vezane uz ovaj slučaj obavijestile smo Vas da ne želimo obratiti direktno Avazu jer ne želimo da se naša reakcija na ovaj članak objavljuje, prvenstveno zato što ne želimo da ovakav članak dobija dodatni publicitet. Nadalje, nismo reagovale na preporučeni način jer smo željele izbjeći dalje reakcije koje bi mogle izazvati dodatne posljedice za aktere o kojima se u članku govori, a prvenstveno za žrtvu.

Naše reagovanje biće upućeno Avazu kada budemo imale više činjenica utemeljenih na više članaka ovog i drugih novinara Avaza, pisanih u sličnom ili istom maniru.“

U svom reagiranju na objavljeni članak, Žalbenik je naveo sljedeće: „Posebno izdvajanje na naslovnici poziva čitateljstvo da na članak obrati pažnju, što dodatno utiče na formiranje stava javnosti. Članak je u duhu patrijarhalne kulture tolerancije i čak poticanja nasilja, kulture koja opravdava nasilje nad ženama i koja za nasilje okrivljava same žrtve, za koje se kaže ili da su izazvale, same tražile, nisu pobjegle, nisu se dovoljno branile i sl. Navedeni inicijali osumnjičenog i žrtve ne pretstavljaju nikakvu zaštitu identiteta, obzirom na sve druge detalje koji se u članku iznose. Ovaj članak je indirektan poziv na osudu djevojke koja je prijavila silovanje. Ovim člankom novinar direktno ugrožava dostojanstvo, ugled, sigurnost i mentalno zdravlje djevojke i njene porodice, ne mareći pri tome za posljedice koje može izazvati.

Obzirom da je slučaj još uvijek u fazi istrage, koju po nalogu Tužilaštva ZDK provodi MUP ZDK, ovaj članak svojim načinom pretenciozno ukazuje javnosti na navodne činjenice koje istraga još nije utvrdila, pozivajući se u jednom dijelu na izvore, od kojih je jedan 'blizak istrazi' a drugi 'blizak osumnjičenom mladiću'. Osim očite neprofesionalnosti, mizoginije i pristranosti, ovim člankom direktno je prekršeno niz članova Kodeksa Vijeća za štampu.“

Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH prihvatila je žalbu Centra ženskih prava iz Zenice koja se odnosi na tekst pod nazivom: „Prijavila druga iz razreda da ju je silovao“, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 23.11.2018.g.

Ishod: Žalbena komisija konstatuje da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

Kršenje Člana 5, pragraf 6 Tačnost i fer izvještavanje

„Kod izvještavanja i komentara kontroverze, novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ukoliko jedna strana u kontroverzi odbije da se stavi na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju“

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu dnevnog lista „Dnevni Avaz“ da objavi ovu Odluku .

Članovi/ce Žalbene komisije : Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; urednik Fuad Kovačević; urednik Milan Šutalo, sudinica Nada Arsenić; advokatica Nada Dalipagić, prof. dr Enes Osmančević, prof. Zlatiborka Popov Momčinović, advokat Dražen Zubak, novinarka Suzana Mijatović, novinar Muhamed Jusić, novinarka Rajna Radosavljević

Predsjedavajući

Žalbene komisije

prof. dr Miodrag Živanović

Tags: ,