Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluka, Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH - dnevni list "Dnevni avaz", 24.05.2019.

  Broj Odluke: 407-02/19
  Datum održavanje sjednice: 24.05.2019.
  Žalbenik: Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH
  Medij: Dnevni list „Dnevni avaz“
  Predmet žalbe: Žalba na objavljeni članak i pogrešne navode u objavljenom demantiju
  Naslov članka: „Sindikat optužuje direktora FIA-e Esada Mahmutovića za mobing“
  Datum objave članka: 18.03.2019.g.
  Naslov demantija: “Direktor Esad Mahmutović radi po zakonu“
  Datum objave demantija: 20.03.2019. g.
  Žalbeni osnov Žalbenika: Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH tvrdi da su u članku objavljenom 18.03.2019.g. iznesene netačne, neprovjerene informacije i neutemeljene optužbe na račun direktora FIA-e. Takođe, Žalbenik navodi da su sažetku demantija objavljenog u Dnevnom avazu dana 20.03.2019.godine preneseni netačni navodi demantija kojeg je dostavila FIA FBiH.
  Ishod: Žalba se prihvaća.

  Odluka Žalbene komisije:
  Žalbena komisija konstatuje da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

   

  Žalbena komisija konstatuje kršenje Kodeksa za štampu i online medije, član 5 jer nisu tačno preneseni navodi iz demantija objavljenog u dnevnim novinama, „Dnevni avaz“, pod naslovom “Direktor Esad Mahmutović radi po zakonu“ 20.03.2019. g.

  U demantiju kojeg je FIA-e dostavila dnevnom listu „Dnevni avaz“ jasno se navodi: „Još jednom napominjemo da nikakve aktivnosti direktora nisu uzrokovale napuštanjem članova SO FIA-e što je u konačnici rezultiralo raspadom SO FIA, odnosno smanjenjem broja članova ispod minimuma kojim se utvrđuje status sindikalne organizacije. Razloge treba, ponajprije, potražiti u netransparentnosti i neprofesionalnosti tadašnjeg rukovodstva SO FIA ali i Granskog sindikata koji ih je podržavao.“

  Pojašnjenje:
  Dana 21.03.2019.g. Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH uputila je žalbu Vijeću za štampu i online medije povodom članka pod naslovom „Sindikat optužuje direktora FIA-e Esada Mahmutovića za mobing“ objavljenog 18.03.2019.g. u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i demantija objavljenog pod naslovom „Direktor Esad Mahmutović radi po zakonu“ u istom dnevnom listu, 20.03.2019.g.
  U tekstu kojeg je objavio Dnevni avaz, pod naslovom „Sindikat optužuje direktora FIA-e Esada Mahmutovića za mobing“ između ostalog navedeno je sljedeće: „Sindikat državnih službenika i namještenika FBiH, na čijem se čelu nalazi Samir Kurtović, optužuje Esada Mahmutovića, direktora Finansijsko-informatičke agencije Federacije BiH (FIA), za mobing. U ovoj agenciji, kako tvrdi Kurtović, odavno je poznato da direktor Mahmutović, koji mjesečno zarađuje više od 5.000 KM, odlučuje o svemu, ko će biti primljen mimo konkursne procedure, kolika će biti plaća radnicima, ko će biti povlašten.

  Dalje se u tekstu prenose tvrdnje čelnika Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH, g. Kurtića koji navodi sljedeće: “Dodaje da su s Mahmutovićem pokušali mirnim putem riješiti problem, ali da nije imao sluha za to. Nastavio je s mobingom nad predsjednikom sindikalne organizacije i nad ostalim članovima koji su se zbog straha od odmazde počeli isključivati iz ovog sindikata, što je rezultiralo raspadom te organizacije - ističe Kurtović. Od 123 člana sada je u Sindikatu FIA-e troje ljudi. Kako dalje tvrdi Kurtović, nad njima se vrši mobing, pa su pod pritiskom pisali Sindikatu državnih službenika tražeći da se odustane od pokretanja spora.
  Kurtović navodi da je Mahmutović prije nekoliko dana poslao Sindikatu državnih službenika i namještenika dopis u kojem je prekršio Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) koje je BiH ratificirala.“

  20.03.2019.g. Dnevni avaz je objavio demantij pod naslovom “Direktor Esad Mahmutović radi po zakonu“ u kojem se navodi:
  „Iz uprave Finansijsko-informatičke agencije (FIA) FBiH negirali su navode koje je u „Avazu“ iznio predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH Samir Kurtović optuživši direktora FIA-e Esada Mahmutovića za mobing.
  Naveli su da je FIA 18. jula 2018. godine usvojila novi Pravilnik o radu te da su u izradi učestvovali svi zaposleni, kao i da radnici nisu masovno napuštali sindikalnu organizaciju, kako to tvrdi Kurtović. Dodaju i da nije tačno da se zapošljavanje vršilo mimo konkursa te da Mahmutović radi po zakonu.“

  21.03.2019. g. Finansijsko-informatička agencija FBiH (FIA), uputila je prigovor Vijeću za štampu i online medije na objavljeni tekst i demantij u Dnevnom avazu ukazujući „na neprofesionalan i nepotpun objavljen sadržaj u navedenom mediju, te na nepravilnosti u njihovom radu kao i nepoštivanje ranije spomenutih odredaba Kodeksa za štampu i online medije BiH.“

  U svom prigovoru dalje su naveli: „ Dnevni avaz je u svom izdanju od 18.03.2019.godine na 8. stranici objavio članak pod nazivom 'Sindikat optužuje direktora FIA, Esada Mahmutovića za mobing' (prilog 1). U predmetnom članku su iznesene netačne i neprovjerene informacije i neutemeljene optužbe na račun direktora FIA-e.
  Postupajući u skladu sa Zakonom o zaštiti od klevete Federacije BiH, FIA je dana 19.03.2019.godine dostavila zahtjev za objavu demantija u što kraćem roku kako bi se javnost upoznala sa činjenicama, dokazima i iskazom oštečene strane (prilog 2).

  Dana 20.03.2019.godine, Dnevni avaz je objavio demantij FIA-e, na istoj strani ali na znatno manjem prostoru, te objavljeni demantij ne održava u potpunosti činjenice koje su dostavljene u demantiju redakciji Dnevnog avaza (prilog 3).

  Cijeneći navedeno smatramo potrebnim da se objave u potpunosti činjenice koje su dostavljene u demantiju Dnevnom avazu dana 19.03.2019.godine, kao i da se isti objavi na jednako istaknutom mjestu-prostoru kao što je objavljen i prvobitni tekst od 18.03.2019.godine.“

  Vijeće za štampu i online medije se obratilo uredniku dnevnog lista „Dnevni avaz“ i zatražilo urednički stav povodom upućenog prigovora.

  Urednik „Dnevnog avaza“ se nije izjasnio povodom žalbe.

   

  Ishod: Žalbena komisija konstatuje da je prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH

  Član 5, stav 3 – Tačnost i fer izvještavanje: „Novinari imaju profesionalnu obavezu blagovremeno ispraviti bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da je netačna. Izvinjenje i/ili ispravka će biti objavljeni s dužnim isticanjem.“

  Žalbena komisija konstatuje kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH, Član 5 jer nisu tačno preneseni navodi iz demantija objavljenog u dnevnim novinama, „Dnevni avaz“, pod naslovom “Direktor Esad Mahmutović radi po zakonu“ 20.03.2019. g.

  U demantiju kojeg je FIA dostavila dnevnom listu „Dnevni avaz“ jasno se navodi: „Još jednom napominjemo da nikakve aktivnosti direktora nisu uzrokovale napuštanjem članova SO FIA-e što je u konačnici rezultiralo raspadom SO FIA, odnosno smanjenjem broja članova ispod minimuma kojim se utvrđuje status sindikalne organizacije. Razloge treba, ponajprije, potražiti u netransparentnosti i neprofesionalnosti tadašnjeg rukovodstva SO FIA ali i Granskog sindikata koji ih je podržavao.“

  Žalbena komisija Vijeća za štampu i online medije u BiH preporučuje uredništvu dnevnog lista „Dnevni avaz“ da objavi ovu Odluku.

   

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof. dr Miodrag Živanović; sudinica Nada Arsenić; prof. dr Enes Osmančević, prof.dr Zlatiborka Popov Momčinović; advokat Dražen Zubak, advokatica Nada Dalipagić; urednik Fuad Kovačević; urednik Milan Šutalo; novinarka Suzana Mijatović; novinar Muhamed Jusić

  Predsjedavajući
  Žalbene komisije

  prof. dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.