Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Žalba građanke - portal dzezar.com, 14.10.2016. godine

  Broj: 484-02/16
  Datum: 14.10.2016.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi građanke (identitet poznat Vijeću za štampu)
  na tekst objavljen na portalu dzezar.com 28.09.2016.g.
  pod naslovom „Šejla Jugo Turković i Armin Cibra: Ko je i zašto ubio Ramiza Delalića, Taiba Torlakovića i Muzafera Kalića?“

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Grubo kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH
  Član 2 – Urednička odgovornost
  Član 9 – Privatnost
  Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika

  Vijeću za štampu se obratila građanka (ime i prezime poznati Vijeću), koja je upozorila na dio intervjua obavljenog na portalu dzezar.ba sa Šejlom Jugo Turković.
  Šejla Jugo Turković, između ostaloga, spominje i kćerku tužiteljice Dijane Kajmaković, koja je prema navodima Žalbenice, maloljetna.

  Tema intervjua ne opravdava iznošenje podataka o privatnom životu i porodici tužiteljice Dijane Kajmaković. Na nedopustiv način se ovdje povezuje maloljetno dijete tužiteljice sa poslom kojeg obavlja njegova majka.

  Prenošenjem izjava sagovornice Šejle Jugo Turković, kako o djetetu tužiteljice Kajmaković, navodno, „kruže porno filmovi iz napuštenih skladišta“, eklatantno se krše Član 9 – Privatnost i Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu i online medije BiH. Takvi navodi nisu bili u interesu javnosti, niti su povezani s bilo kojim kontekstom intervjua. Time se krajnje bezobzirno postupilo prema maloljetnom djetetu i protivno interesu toga djeteta.

  Činjenica da se radi o maloljetnom djetetu, novinar/urednik je bio dužan da taj citat sugovornice ne objavi, a posebno da ne objavljuje ime djeteta. Obaveza je urednika da u tretiranju maloljetnika krajnje obazrivo postupa i zaštiti podatke na osnovu kojih bi se mogla identificirati maloljetna osoba.

  Time je grubo prekršena i odredba Člana 2 Kodeksa, koja se odnosi na uredničku odgovornost.

   

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu građanke na navode iz teksta objavljenog na portalu dzezar.com 28.09.2016. g., pod naslovom „Šejla Jugo Turković i Armin Cibra: Ko je i zašto ubio Ramiza Delalića, Taiba Torlakovića i Muzafera Kalića?“.

  Vijeću za štampu se obratila građanka (ime i prezime poznati Vijeću), koja je upozorila na dio intervjua obavljenog na portalu dzezar.ba sa Šejlom Jugo Turković. Šejla Jugo Turković, između ostaloga, spominje i kćerku tužiteljice Dijane Kajmaković, koja je prema navodima Žalbenice, maloljetna.

  U dostavljenoj žalbi se navodi: „Riječ je o maloljetnoj djevojčici, i ovo je užasno kršenje dječijih prava ali i Kodeksa za štampu i online medije“, kao i sljedeće: „Ovdje je užasno još i to što se dijete dovodi u vezu sa poslom njene majke, i to na nedopustivo prljav način“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 14.10.2016. g. razmotrila je žalbu građanke (ime i prezime poznato Vijeću), navode iz teksta „Šejla Jugo Turković i Armin Cibra: Ko je i zašto ubio Ramiza Delalića, Taiba Torlakovića i Muzafera Kalića“ od 28.09.2016. g. i utvrdila grubo kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 2 – Urednička odgovornost, Član 9 – Privatnost i Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika.

  Tema intervjua ne opravdava iznošenje podataka o privatnom životu i porodici tužiteljice Dijane Kajmaković. Na nedopustiv način se ovdje povezuje maloljetno dijete tužiteljice sa poslom kojeg obavlja njegova majka.

  Prenošenjem izjava sagovornice Šejle Jugo Turković, kako o djetetu tužiteljice Kajmaković, navodno, „kruže porno filmovi iz napuštenih skladišta“, eklatantno se krše Član 9 – Privatnost i Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu i online medije BiH. Takvi navodi nisu bili u interesu javnosti, niti su povezani s bilo kojim kontekstom intervjua. Time se krajnje bezobzirno postupilo prema maloljetnom djetetu i protivno interesu toga djeteta.

  Činjenica da se radi o maloljetnom djetetu, novinar/urednik je bio dužan da taj citat sugovornice ne objavi, a posebno da ne objavljuje ime djeteta. Obaveza je urednika da u tretiranju maloljetnika krajnje obazrivo postupa i zaštiti podatke na osnovu kojih bi se mogla identificirati maloljetna osoba.

  Time je grubo prekršena i odredba Člana 2 Kodeksa, koja se odnosi na uredničku odgovornost.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH preporučuje uredništvu portala dzezar.com da objavi ovu Odluku.

  Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

  Član 9 – Privatnost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari će izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti. Teme koje uključuju lične tragedije će biti obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima će se prići diskretno i sa saosjećanjem“.

  Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta. Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost. Novinari ne smiju intervjuisati niti fotografisati djecu mlađu od 18 godina, s pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja. Novinari ne smiju identifikovati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela. Novinari ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 18 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci, žrtve ili optuženi“.


  Članovi/ce Žalbene komisije: Dopredsjedavajući, advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; novinar Fuad Kovačević; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; urednik Milan Šutalo, novinar Muhamed Jusić i novinarka Suzana Mijatović.

   

  Dopredsjedavajući Žalbene komisije

   
  Dražen Zubak

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.