G. Emir Dervišević - portal Vijestiizregije.info

Štampa

25.08.2016.

G. EMIR DERVIŠEVIĆ - portal VIJESTIIZREGIJE.INFO

  

ŽALBENIK:

G. Emir Dervišević

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal vijestiizregije.info 

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

"Dačić: Poslat ćemo i vojsku, ali referendum u RS-u će biti održan!"

DATUM OBJAVE:

 24.08.2016.

Žalba g. Emira Derviševića na tekst "Dačić: Poslat ćemo i vojsku, ali referendum u RS-u će biti održan!", objavljen na portalu vijestiizregije 24.08.2016. godine.

 

 ISHOD: 

Žalba prihvaćenaŽalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije