Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Jure Džida - portal citluk.net, 29.07.2015. godine

  29.07.2015.


  G. JURE DŽIDA - portal CITLUK.NET

  ŽALBENIK:

  G. Jure Džida

  MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  portal citluk.net

  SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

  Komentari ispod teksta „Kreće obračun sa ratnim profiterima: „Na jesen se iz 'arhiva' vade predmeti političara koji su mislili da su se spasili zastarom“


  DATUM OBJAVE:

  20.07.2015.

  Vijeću za tisak u BiH upućena žalba g. Jure Džide povodom komentara ispod teksta „Kreće obračun sa ratnim profiterima: „Na jesen se iz 'arhiva' vade predmeti političara koji su mislili da su se spasili zastarom“, objavljenog na portalu citluk.net 20.07.2015. godine.

  ISHOD:

  Samoregulacija: Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, ispod teksta uklonjeni neprimjereni komentari.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.