Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Одлукa, Г. Душко Ангиревић - Портал rtrs.tv, 27.10.2018.

  Број Одлуке: 385-02/18

  Датум одржавање сједнице : 27.10.2018.

  Жалбеник: Г. Душко Ангиревић

  Медиј: Портал rtrs.tv

  Наслов чланка: “INFOSRPSKA.BA:ХЕРОЈ НА СМРТИ СВОГА СИНА-Ко је Давор Драгичевић“. Текст је пренешен са портала infosrpska.ba

  Датум објаве чланка: 16.09.2018.г.

  Жалбени основ Жалбеника:

  Жалбеник наводи, да се, по његовом мишљењу, ради о тексту који је увредљив у којем се, без доказа, човјек блати путем новинарског писања.

  Жалбена комисија констатује кршење Кодекса за штампу и online медије БиХ.

  Прекршени Чланови Кодекса:

  Члан 9 - Заштита приватности

  Члан 2 - Уредничка одговорност

  Члан 6 - Коментар, претпоставка, чињеница

  Члан 7 - Могућност одговора

  Члан 15 – Жалбе

  Текст „Херој на смрти свога“, који је предмет ове жалбе, манипулативно говори о смрти младића Давида Драгичевића. У тексту се његов отац, Давор Драгичевић, представља као особа која на трагедији своје породице „профитира“.

  Портал rtrs.tv је прениo овај текст са неидентификованог портала infosrpska.ba који нема impressum и нема никакве видљиве податке о уредништву и саставу редакције Портал rtrs.tv припада јавном сервису РС и има велику одговорност према јавности код дистрибуције информација и текстова; у складу с тим мора се позивати на именоване и препознате изворе информација или аутора.

  Текст „Херој на смрти свога сина“ је крајње непрофесионално написан.

  Аутор текста није направио јасну разлику између коментара, претпоставке и чињенице, што је новинар обавезан урадити, већ властите произвољне тврдње и претпоставке покушава приказати као чињенице. Тиме је тексту дао манипулативни карактер којим се дискредитује и компромитује Давор Драгичевић и његова борба за утврђивање истине и откривање убица његовог сина.

  То се посебно огледа у тврдњама да је Давор Драгичевић „највећи манипулатор сопствене трагедије коју је чак добро уновчио“; да је Драгичевић „јунак улице, звијезда тргова, месија, говорник, освајач слободе“; да је успомену на свог сина „уновчио“, „стављајући је у службу страних служби за дестабилизацију Републике Српске и рушење актуелне власти“, те наступа као „командант неке паравојне формације, објављује рат држави, оптужује, пријети, прозива...“.

  Оваквим се писањем лична трагедија оца убијеног младића безобзирно и безосјећајно третира, и то се највише огледа у самом наслову спорнога текста – „Херој на смрти свога сина“.

  Реаговање које је жалбеник, г. Ангиревић, упутио уредништву портала rtrs.tv није објављено, мада Кодекс за штампу и online медије БиХ налаже објаву реаговања и мишљења друге стране.

  Све ово повлачи уредничку одговорност портала rtrs.tv, због свјесног објављивања манипулативног и кривонаводећег текста.

  Чињеница да се ради о прене ш еном тексту, а не изворном тексту портала rtrs.tv, не ослобађа уредништво портала јавног сервиса РС од одговорности, будући да је уредник медија одговоран за сваки одбјављени садржај у своме медију. О вдје је то посебно наглашено због тога што се ради о web порталу јавног сервиса, који код дистрибуција информација има посебну одговорности према јавности.

  Кршење Члана 15 Кодекса за штампу и online медије БиХ се огледа у непостојању пуног impressuma на порталу rtrs.tv, тј. непостојању видљивих података о саставу уредништва и редакције.

  Појашњење:

  Портал rtrs.tv је дана, 16.09.2018. г. објавио текст под називом: „INFOSRPSKA.BA:ХЕРОЈ НА СМРТИ СВОГА СИНА-Ко је Давор Драгичевић“ Текст је пренешен са портала infosrpska.ba

  У складу са жалбеном процедуром, жалбеник, г. Душко Ангиревић је жалбу на објављени текст доставио на е-mail портала rtrs.tv, истовремено прослиједивши копију жалбе Савјету за штампу у БиХ дана 17.09.2018.г.

  Савјет се обратио уредништву портала rtrs.tv и затражио уреднички став, односно одлуку поводом захтјева Жалбеника за објавом реаговања на порталу.

  Уреднички тим портала rtrs.tv није се огласио поводом жалбе.

  Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ прихватила је жалбу г. Душка Ангиревића која се односи на текст под називом „INFOSRPSKA.BA:ХЕРОЈ НА СМРТИ СВОГА СИНА-Ко је Давор Драгичевић“, објављеног на порталу rtrs.tv 16.09.2018.г. пренешеног са портала Infosrpska.ba.

  Исход:

  Жалбена комисија констатује кршење Кодекса за штампу и online медије БиХ. Прекршени чланови кодекса:

  Члан 9 - Заштита приватности; Кодекса за штампу и online медије БиХ:

  „Новинари ће избјегавати уплитање у нечији приватни живот, осим ако таква уплитанја нису потребна у интересу јавности. Теме које укључују личне трагедије ће бити обзирно третиране, а погођеним личностима ће се шприћи дискретно и са саосјећањем.„

  Члан 2 - Уредничка одговорност; Кодекса за штампу и online медије БиХ:

  „Најважнија одговорност новинара и уредника је осигурати да њихов рад буде усмјерен ка поштивању истине, као и права јавности да сазна истину. Новинари ће у сваком тренутку обављати свој посао у духу праведности, истинитости и пристојности при сакупљању информација, извјештавању и представљању мишљења. Плагијати, фалсификовање, намјерно прикривање важних чињеница, примање мита или услуга, који би утицали на рад новинара или уредника, најтежи су морални прекршаји ове професије“.

  Члан 6 - Коментар, претпоставка и чињеница, Кодекса за штампу и online медије БиХ: „Новинари, иако су слободни да изразе своја гледишта, морају направити јасну разлику између коментара, претпоставке и чињенице“.

  Члан 7 - Могућност одговора, Кодекса за штампу и online медије БиХ:

  „Право на одговор ће бити проширено на релевантне особе уколико уредник процијени да такав корак доприноси тачности и непристраности извјештавања. Уколико је икако могуће, на располагање ће бити стављена могућност непосредног одговора у издању у којем је објављена оптужба и/или нетачно наедене информације, у дужини не већој од интегрално објављеног текста“.

  Члан 15 - Жалбе, Кодекса за штампу и online медије БиХ:

  „Штампа и online медији ће на пригодном мјесту садржавати: име, адресу, број телефона, број факса и internet/е-mail адресу и контакте одговорног издавача и уредника, којима могу бити упућиване жалбе и приговори на писање штампe и online издања. Подносилац жалбе, који тврди да је у извјештавању дошло до кршења овога Кодекса, обратити ће се издавачу или уреднику одговорном за штампу или online издање о којем се ради, демантијем не дужим од изворно објављенога чланка“.

  Реаговање које је жалбеник, г. Ангиревић, упутио уредништву портала rtrs.tv није објављено, мада Кодекс за штампу и online медије БиХ налаже објаву реагирању и мишљења друге стране.

  Све ово повлачи уредничку одговорност портала rtrs.tv, због свјесног објављивања манипулативног и кривонаводећег текста.

  Чињеница да се ради о прене ш еном тексту, а не изворном тексту портала rtrs.tv, не ослобађа уредништво портала јавног сервиса РС од одговорности, будући да је уредник медија одговоран за сваки одбјављени садржај у своме медију. О вдје је то посебно наглашено због тога што се ради о web порталу јавног сервиса, који код дистрибуција информација има посебну одговорности према јавности.

  Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ препоручује уредништву портала rtrs.tv да објави ову Одлуку.

  Чланови/це Жалбене комисије : Предсједавајући, проф. др Миодраг Живановић; уредник Фуад Ковачевић; проф. Златиборка Попов Момчиновић, судиница Нада Арсенић; проф. др Енес Османчевић, адвокат Дражен Зубак, новинарка Сузана Мијатовић.

   

  Предсједавајући

  Жалбене комисије

  проф. др Миодраг Живановић

  Tags: ,

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.