G. Ivan Markešić - portal glasrame.com, 08.10.2017. godine

Štampa

08.10.2017.

G. IVAN MARKEŠIĆ - portal GLASRAME.COM


ŽALBENIK:

G. Ivan Markešić

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal glasrame.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

“Tko nam uči hrvatsku mladost po hrvatskim fakultetima”


DATUM OBJAVE:

23.09.2017. godine

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba povodom navoda iz teksta “Tko nam uči hrvatsku mladost po hrvatskim fakultetima”, objavljen 23.09.2017. godine.

ISHOD:

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje  Člana 7 - Mogućnost odgovora i Člana 15 - Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH.

Odluka Žalbene komisije