Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Amir Pilav - dnevni list "Euro Blic", 26.06.2014. godine

  Broj: 242-02/14
  Datum: 26.06.2014.


  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Amira Pilava na tekst
  „Kremenović tvrdi da Pilav ništa ne radi“
  objavljen u listu „Euro Blic“ 02.04.2014. godine

  ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA
  Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen

  Žalbena komisija konstatuje da nema kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH.
  Tekst „Kremenović tvrdi da Pilav ništa ne radi“ je objektivan, korektno napisan tekst, ni kontra niti u korist g. Pilava. Riječ je o neutralnom, informativnom tekstu.

  Žalbena komisija konstatuje da je g. Pilav zastupljen u tekstu sa svojim izjavama, a u traženju objave se referira na događaje koji uopće nisu pomenuti u tekstu. Novinar je ispoštovao profesionalno pravilo da se čuje i druga strana. Poslati tekst nije u formi demantija i urednik nije bio obavezan da ga objavi, u skladu sa odrednicama Kodeksa za štampu i online medije BiH koje nalažu objavu demantija, reagiranja ili ispravke.

   

  Vijeću za štampu u BiH i redakciji lista “Euro Blic” obratio se g. Amir Pilav, sa zahtjevom za objavu demantija povodom navoda iz teksta “Kremenović tvrdi da Pilav ništa ne radi”, objavljenog 02.04.2014. godine u listu “Euro Blic”.

  U dnevnom listu “Euro Blic” 02.04.2014. godine, objavljen je tekst sa naslovom “Kremenović ništa ne radi” i nadnaslovom “Sukob u kancelariji za razmatranje žalbi”, u kojem je, između ostalog, objavljeno da g. Amir Pilav “ima novu metodu dokazivanja da je on i dalje predsedavajući a ne samo član Kancelarije za razmatranje žalbi (KRŽ) BiH”.

  U tekstu se navodi da su kod g. Pilava “krajem 2013. nađena 64 nerešena predmeta koja su mu dodeljena, ali ih nije ni dotakao, tvrdeći da je nenadležan”, te da su “predmete koje je on zaduživao okončali su ostali zaposleni, ali tek nakon što im je predsjedavajući Ostoja Kremenović naredio prekovremeni rad. Pilava ne može da smeni, pa je o ovim mukama obavestio parlamentarce BiH”.

  U tekstu “Kremenović tvrdi da Pilav ništa ne radi”, g. Pilav kaže “kako ništa od ovoga nije tačno. Ubeđuje da je radio celu godinu, i to više od ostalih članova”, kao i sljedeće: “Problem je što kolege nisu htele da glasaju o predlozima rešenja koja sam izneo, kao izvestilac. Zato se predmeti ne mogu ni okončati. Cilj im je da me diskredituju”.

  U žalbi dostavljenoj Vijeću za štampu u BiH, g. Pilav, između ostalog, navodi da je “autor u spornom tekstu naveo samo manji dio informacija sa kojima je bio upoznat od strane podnosioca ovog prigovora, čime je zadržao informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno uticati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike”.

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH se obratilo odgovornom uredniku lista “Euro Blic”. U dostavljenom odgovoru, navedeno je sljedeće: “Informacije za koje tvrdite da je Pilav dao našem novinaru, a koje su navodno prećutane, nisu objavljene isključivo iz profesionalnih i tehničkih razloga, jer su bile preopširne i, prema našim procjenama, ne predstavljaju suštinu problema o kome se govori u tekstu. Mi smo objavili izjavu g. Pilava u onom dijelu na koji se odnosi na naš tekst”.

  Također se navodi i sljedeće: “’Euro Blic’ je za izjavu uredno pozvao i Amira Pilava, te preneo njegov stav da je radio cijelu godinu i to navodno ‘više od ostalih’ članova Kancelarije, što najbolje govori o našem profesionalizmu, bez namjere da se stavljamo na bilo čiju stranu”.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 26.06.2014. godine, razmotrila je žalbu g. Amira Pilava, tekst “Kremenović tvrdi da Pilav ništa ne radi” od 02.04.2014. godine, odgovor uredništva lista “Euro Blic” te utvrdila da nema kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH.

  Žalbena komisija konstatuje da je tekst objektivan, korektno napisan, ni kontra niti u korist g. Pilava. Riječ je o neutralnom, informativnom tekstu.

  Žalbena komisija konstatuje da je g. Pilav zastupljen u tekstu sa svojim izjavama, a u traženju objave se referira na događaje koji uopće nisu pomenuti u tekstu. Novinar je ispoštovao profesionalno pravilo da se čuje i druga strana. Poslati tekst nije u formi demantija i urednik nije bio obavezan da ga objavi, u skladu sa odrednicama Kodeksa za štampu i online medije BiH koje nalažu objavu demantija, reagiranja ili ispravke.

  Povodom navoda žalbenika da je tražio da g. Kremenović „dostavi pisanu potvrdu da u svojstvu predsjedavajućeg Ureda za razmatranje žalbi nije dao izjavu da podnosilac ovog prigovora kao sadašnji član Ureda za razmatranje žalbi ne radi ništa“, Žalbena komisija konstatuje da u naslovu „Kremenović tvrdi da Pilav ništa ne radi“, nije direktno prenijeta ta vrsta izjave već da naslov indirektno slijedi iz činjenica koje su napisane u izvještaju o radu Kancelarije za razmatranje žalbi, čiji je predsjedavajući g. Kremenović.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; sutkinja Nada Arsenić; doc.dr Enes Osmančević; urednik Fuad Kovačević, advokat Dražen Zubak, novinar Muhamed Jusić, doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović i novinar Milan Šutalo.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.