Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Porodica Đurić - dnevni list "Euro Blic", 30.01.2015. godine

  Broj: 55-02/15
  Datum: 30.01.2015.

   

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi porodice Đurić na način objave demantija u listu „Euro Blic“
  pod naslovom „Reagovanje porodice Đurić“ od 13.11.2014. godine

  ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA
  Kodeks za štampu i online medije BiH nije prekršen
  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatuje da je suštinski dio demantija žalbenika objavljen.

   

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH nije prihvatila žalbu porodice Đurić na način objave demantija u listu „Euro Blic“ 13.11.2014. godine, pod naslovom „Reagovanje porodice Đurić“.

  Dnevni list „Euro Blic“ 12.11.2014. godine, objavio je tekst sa nadnaslovom „Vrhovni sud odbio žalbe advokata i tužilaštva zbog ubistva Drage Đurića“ i naslovom „Ubicama vlasnika 'Džungle' 36 godina robije“, u kojem je, između ostalog, objavljeno: „Motiv ubistva bili su neraščišćeni poslovni odnosi između ubice i Đurića. Naime, Stevanović je više od deset godina bio u sporu s Đurićem kojem je ranije dao novac, ali nije mogao ući u posed poslovnih objekata u kompleksu 'Džungla'“.

  S tim u vezi, porodica Đurić je uputila zahtjev za demant, naznačivši sljedeće: „Vaš novinar prilikom pisanja nije našao za shodno da provjeri činjenice. Ako Vaši novinari za godinu i po od prvog objavljenog teksta, pa do zadnjeg napisanog 12.11.2014. godine, nisu imali potrebe, vjerovatno sve znaju i bez provjere, da kontaktiraju porodicu i da čuju istinu, mogli su kontaktirati Vašeg pravnog zastupnika, u pravnoj stavri tužioca Đurić i Džungla protiv prvotuženog novinara Blica Tešić Rade i drugotuženog Euro Blica, da dobiju na uvid pravosnažnu sudsku presudu Broj 85 0 P 028066 13 Gž iz koje bi mogli da pročitaju da Đurić ništa nije dugovao Stevanoviću“.

  Dalje se navodi: „Iz pomenute sudske presude Vaš bi se novinar mogao upoznati sa činjenicom da je Stevanović Zoran dužan Džungli 10.270,05 KM. Takođe, novinar bi na osnovu iste presude znao da su poslovni prostori korišteni od strane brata ubice, citat presude: 'Poslovni prostor ke korišten kao i prethodnih godina od strane Stevanović Gorana, a isti je isključivo zbog svoje teške materijalne situacije prestao obavljati ugostiteljsku djelatnost u poslovnom prostoru i to sredinom 2011. godine', kraj citata“.

  Demanti porodice Đurić objavljen je u listu „Euro Blic“ 13.11.2014. godine, pod naslovom „Reagovanje porodice Đurić“. U reagovanju je objavljeno: „Povodom teksta 'Ubicama vlasnika Džungle 36 godina robije' objavljenog 12. novembra 2014. godine u 'Euro Blicu' reagovala je porodica pokojnog Drage Đurića. U reagovanju porodica navodi deo teksta koji se odnosi na motiv ubistva Đurića i ističe da pokojnik ništa nije dugovao osuđenom ubici. Porodica Đurić poziva se na pravosnažnu sudsku presudu i navodi da je osuđeni ubica Zoran Stevanović bio dužan 'Džungli' 10.270 KM, dok je poslovne prostore koristio brat ubice“, kao i sljedeće: „U reagovanju se citira presuda: - Poslovni prostor korišten je kao i prethodnih godina od strane Gorana Stevanovića, a isti je isključivo zbog svoje teške materijalne situacije prestao obavljati ugostiteljsku delatnost u poslovnom prostoru i to sredinom 2011. godine – zaključeno je u reagovanju porodice Đurić“.

  Nakon objave demantija, porodica Đurić se obratila Vijeću za štampu u BiH i redakciji lista „Euro Blic“ sa zahtjevom za objavu demantija u cjelosti, naznačivši, između ostalog, i sljedeće: „...redakcija 'Euro Blica' je dana 13.11.2014. godine, u rubrici 'Hronika' stranica broj 16, objavila samo dio dostavljenog demantija, uprkos tome što smo tražili da se dostavljeni demanti objavi u cjelosti. Smatramo da ste kao odgovorni urednik time namjerno izostavili bitne činjenice koje smo naveli u demantiju, svjesno skrivajući odgovornost lista i novinara na provjeru istinitosti i uvida u pravosnažnu sudsku presudu, gdje se tačno navodi ko je kome dužan i u kojem periodu je korišten poslovni prostor“.

  U skladu sa žalbenom procedurom, odgovorni urednik lista „Euro Blic“, dostavio je svoj odgovor, u kojem je naveo: „Ne, neću udovoljiti zahtjevu porodice Đurić. Vama preporučujem da pažljivo pročitate Kodeks za štampu BiH, član 7, stav 2. i član 16. stav 2.“.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 30.01.2015. godine, razmotrila je žalbu porodice Đurić, tekst „Ubicama vlasnika 'Džungle' 36 godina robije“, tekst demantija pod naslovom „Reagovanje porodice Đurić“, odgovor urednika i utvrdila da nema kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH, budući da je suštinski dio demantija žalbenika bio objavljen.


  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; novinar Fuad Kovačević; prof.dr Enes Osmančević; advokat Dražen Zubak; sutkinja Nada Arsenić; advokatica Nada Dalipagić; novinar Milan Šutalo i doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović.

   

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.