Министарство здравља и социјалне заштите РС - дневни лист "EuroBlic", 10.03.2017. године

Štampa

Број: 70-02/17
Датум: 10.03.2017.

ОДЛУКА
Жалбене комисије Савјета за штампу у Босни и Херцеговини
по жалби Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске
на текст објављен у листу „EuroBlic“ 24.02.2017.г.
под насловом „Нестали усвојени брат и сестра“


ЖАЛБА СЕ ПРИХВАTА
Прекршен Кодекс за штампу и оnline медије БиХ

Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника


Жалбена комисија охрабрује истраживачке текстове овакве врсте, с тим што указује на неопходност поштивања Члана 11 - Заштита дјеце и малољетника,
Кодекса за штампу и оnline медије БиХ.

Жалбена комисија утврђује повреду Члана 11 - Заштита дјеце и малољетника.
Новинари нису заштитили идентитет малољетне дјеце у поступцима у којима је искључена јавност, као што је био поступак о којем се пише.

Такође, лист „EuroBlic“ је објавио фотографије малољетне дјеце без одобрења старатеља, чиме је прекршен Члан 11 Кодекса за штампу и online медије БиХ.

Међутим, не постоји кршење Члана 9 - Приватност, као што се наводи у приговору Министарства здравља и социјалне заштите РС. Истраживање новинара како је проведено усвојење малољетних држављана БиХ je извјештавање у интересу јавности.

 

Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ прихватила је жалбу Министарства здравља и социјалне заштите РС, на текст објављен у листу „EuroBlic“ 24.02.2017.г., са наднасловом „Непозната судбина Северина (16) и Свјетлане (13) из Бањалуке након одвођења у Канаду“ и насловом „Нестали усвојени брат и сестра“. У оквиру текста је објављена и фотографија малољетних брата и сестре, уз опис: „Александра са братом и сестром“.

У тексту је, између осталог, објављено: „Потресна прича о судбини брата и сестре Северина Б. (16) и Свејтлане Б. (13) који су усвојени и одведени у Канаду, где им се изгубио сваки траг, ових дана дигла је на ноге институције у Српској и БиХ, сазнаје 'EuroBlic'. Прича о судбини Северина Б. (16) и његове сестре Свјетлане Б. (13) открива како пропали систем једне корумпиране земље, у којем преовладавају лични интереси, може прогутати обичне људе и довести их у опасну ситуацију. Оно што је познато јесте да су Северин Б. (16) и његова сестра Свјетлана Б. (13) након смрти оба родитеља и боравка по домовима у БиХ потпуно здрави отпутовали за Канаду где их је усвојио њихов стриц. Према информацијама до којих је дошао 'EuroBlic', усвојење брата и сестре, за разлику од других сличних поступака која трају и по неколико година у БиХ, завршено је у рекордном времену и то за непуна два месеца. Након усвојења током којег је обављена провера усвојитеља, а која је за јавност 'службена тајна', брат и сестра су у децембру 2015. године отпутовали у Калгари“.

Даље се наводи и сљедеће: „Њихов најближи род, сестра по тетки Александра Јокић из Бањалуке, међутим, тврди да од новембра прошле године нема апсолутно никаквих информација о томе где се данас налазе њени брат и сестра. Одличо обавештени извори 'EuroBlica' и уједно стручњаци из области социјалне заштите истичу да би Јокићева као најближи род требало да у сваком тренутку буде упућена у то где су и шта раде њен брат и сестра“.

Поводом овогa текста реаговало је Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске. У реаговању упућеном Савјету за штампу у БиХ и редакцији „EuroBlica“ се наводи: „Поводом низа текстова објављених у дневном листу 'ЕуроБлиц' у периоду од 24. до 28. фебруара 2017. године Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске улаже приговор и упозорава на грубо кршење Кодекса за штампу и онлајн медије БиХ, као и других законских прописа из области социјалне, породичне и дјечије заштите, те вас молимо да, у складу са својим надлежностима, реагујете на наведене медијске садржаје.“.

Жалбеници даље наводе: „Откривен је идентитет малољетника и уз све текстове обављене су и њихове фотографије, што представља кршење чланова 9. и 11. Кодекса за штампу и онлајн медије БиХ“, као и сљедеће: „У наведеним текстовима као извор информација наводе се 'одлично обавијештени извори и уједно стручњаци из области социјалне заштите'. Напомињемо да је чланом 78. Закона о социјалној заштити прописано да евиденцију о корисницима, њиховим правима и пруженим услугама обезбеђују и чувају као службену тајну лица којима је доступна због природе њиховог посла. Стручни радници у социјалној заштити дужни су да податке о материјалној и социјалној угрожености појединца или породице као и о узроцима, околностима и посљедицама тог стања чувају као службену тајну. Такође, горе наведено представља и кршење Породичног закона РС“.

Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ, на сједници одржаној 10.03.2017. г., размотрила је жалбу Министарства здравља и социјалне заштите РС, текст „Нестали усвојени брат и сестра“ од 24.02.2017.г. и утврдила кршење Кодекса за штампу и online медије БиХ: Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника.

Kомисија охрабрује истраживачке текстове овакве врсте, с тим што указује на неопходност поштивања Члана 11 - Заштита дјеце и малољетника, Кодекса за штампу и online медије БиХ.

Жалбена комисија утврђује повреду Члана 11 – Заштита дјеце и малољетника. Новинари нису заштитили идентитет малољетне дјеце у поступцима у којима је искључена јавност, као што је био поступак о којем се пише. Такође, лист „EuroBlic“ је објавио фотографије малољетне дјеце без одобрења старатеља, чиме је прекршен Члан 11.

Међутим, не постоји кршење Члана 9 - Приватност, као што се наводи у приговору Министарства здравља и социјалне заштите РС. Истраживање новинара како је проведено усвојење малољетних држављана БиХ представља писање у интересу јавности.

 

Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника, Кодекса за штампу и оnline медије БиХ: „У третирању дјеце и малољетника новинари су дужни крајње обазриво поступати, поштујући добре обичаје и Конвенцију о правима дјетета, полазећи од интереса дјетета. Новинари су дужни заштитити идентитет дјетета у поступцима у којима је иначе искључена јавност. Новинари не смију интервјуисати нити фотографисати дјецу млађу од 18 година, с питањима која се односе на породицу дјетета, без присуства родитеља или без дозволе родитеља или старатеља. Новинари не смију идентификовати дјецу млађу од 18 година у случајевима када су жртве кривичних дјела. Новинари не смију ни под каквим околностима идентификовати дјецу млађу од 18 година која су умијешана у криминалне случајеве као свједоци, жртве или оптужени“.

Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ препоручује уредништву листа “EuroBlic” да објави ову Одлуку.

 

Чланови/це Жалбене комисије: Предсједавајући, проф. др Миодраг Живановић; адвокат Дражен Зубак; суткиња Нада Арсенић; новинар Фуад Ковачевић; адвокатица Нада Далипагић; уредник Милан Шутало, новинар Мухамед Јусић и новинарка Сузана Мијатовић.

 

Предсједавајући Жалбене комисије

Проф. др Миодраг Живановић