Министарство здравља и социјалне заштите РС - дневни лист "EuroBlic", 25.02.2017. године

Štampa

Број: 71-02/17
Датум: 10.03.2017.


ОДЛУКА
Жалбене комисије Савјета за штампу у Босни и Херцеговини
по жалби Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске
на текст објављен у листу „EuroBlic“ 25.02.2017.г.
под насловом „Канађани траже раскид усвојења“


ЖАЛБА СЕ ПРИХВАTА
Прекршен Кодекс за штампу и online медије БиХ

Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника

Жалбена комисија охрабрује истраживачке текстове овакве врсте, с тим што указује на неопходност поштивања Члана 11 - Заштита дјеце и малољетника,
Кодекса за штампу и online медије БиХ.

Жалбена комисија утврђује повреду Члана 11 - Заштита дјеце и малољетника.
Новинари нису заштитили идентитет малољетне дјеце у поступцима у којима је искључена јавност, као што је био поступак о којем се пише.

Такође, лист „EuroBlic“ je објавиo фотографије малољетне дјеце без одобрења старатеља, чиме је прекршен Члан 11 Кодексa за штампу и online медије БиХ.
Међутим, не постоји кршење Члана 9 - Приватност, као што се наводи у приговору Министарства здравља и социјалне заштите РС. Истраживање новинара како је проведено усвојење малољетних држављана БиХ je извјештавање у интересу јавности.


Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ прихватила је жалбу Министарства здравља и социјалне заштите РС, на текст објављен у листу „EuroBlic“ 25.02.2017.г., са наднасловом „Нови детаљи о случају изгубљених брата и сестре који је шокирао јавност“ и насловом „Канађани траже раскид усвојења“. У оквиру текста су објављене фотографије малољетних брата и сестре, као и фотографија куће уз опис: „Кућа у Јакуповцима где су пријављени брат и сестра“.

У тексту је, између осталог, објављено: „'EuroBlic' сазнаје да су усвојитељи Свјетлане Б. (13) и њеног брата Северина (16) затражили раскид усвојења који је достављен Центру за социјални рад у Бањалуци. Ову информацију за 'EuroBlic' је потврдио и адвокат Небојша Милановић, правни заступник породице која је усвојила брата и сестру у Канади. Ову информацију за 'EuroBlic' је потврдио и адвокат Небојша Миалновић, правни заступник породице која је усвојила брата и сестру у Канади. Милановић је кратко одговорио да детаљније информације о овом случају не може износити јер није овлаштен од својих клијената. Занимљиво је да се захтев адвоката појавио само два дана након што је у Центар дошла сестра од тетке усвојених, односно Александра Јокић и затражила одговоре где су њени најмилији с обзиром на то да јој се месецима не јављају“.

Даље се наводи и сљедеће: „Према информацијама до којих је дошао 'EuroBlic', Свјетлана и Северин, иако су у Канади од децембра 2015. и данас су уредно пријављени на адреси у селу Јакуповци код Лакташа. На овој адреси екипа 'EuroBlica' затекла је Радмилу Благојевић, која је изјавила да нема информација где се тренутно налазе Свјетлана и Северин“.

Поводом овог текста, Савјету за штампу у БиХ и редакцији „EuroBlica“ обратило се Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, назначивши: „Поводом низа текстова објављених у дневном листу 'ЕуроБлиц' у периоду од 24. до 28. фебруара 2017. године Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске улаже приговор и упозорава на грубо кршење Кодекса за штампу и онлајн медије БиХ, као и других законских прописа из области социјалне, породичне и дјечије заштите, те вас молимо да, у складу са својим надлежностима, реагујете на наведене медијске садржаје.“.

Жалбеници даље наводе: „Откривен је идентитет малољетника и уз све текстове обављене су и њихове фотографије, што представља кршење чланова 9. и 11. Кодекса за штампу и онлајн медије БиХ. Иако се не наводи презиме малољетника, него иницијал, у тексту под насловом 'Канађани траже раскид усвојења' новинар наводи пуно име и презиме рођаке малољетних брата и сестре што јасно наводи на њихов пуни идентитет. Уз исти текст објављена је и фотографија куће гдје су брат и сестра били или јесу пријављени“, као и сљедеће:„У наведеним текстовима као извор информација наводе се 'одлично обавијештени извори и уједно стручњаци из области социјалне заштите'. Напомињемо да је чланом 78. Закона о социјалној заштити прописано да евиденцију о корисницима, њиховим правима и пруженим услугама обезбеђују и чувају као службену тајну лица којима је доступна због природе њиховог посла. Стручни радници у социјалној заштити дужни су да податке о материјалној и социјалној угрожености појединца или породице као и о узроцима, околностима и посљедицама тог стања чувају као службену тајну. Такође, горе наведено представља и кршење Породичног закона РС“.

Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ, на сједници одржаној 10.03.2017. г., размотрила је жалбу Министарства здравља и социјалне заштите РС, текст „Канађани траже раскид усвојења“ и утврдила кршење Кодекса за штампу и оnline медије БиХ: Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника.

Kомисија охрабрује истраживачке текстове овакве врсте, с тим што указује на неопходност поштивања Члана 11 - Заштита дјеце и малољетника, Кодекса за штампу и оnline медије БиХ.

Жалбена комисија утврђује повреду Члана 11 - Заштита дјеце и малољетника. Новинари
нису заштитили идентитет малољетне дјеце у поступцима у којима је искључена јавност, као што је био поступак о којем се пише. Такође, лист „EuroBlic“ je објавиo фотографије малољетне дјеце без одобрења старатеља, чиме је прекршен Члан 11 Кодексa за штампу и online медије БиХ.

Међутим, не постоји кршење Члана 9 - Приватност, као што се наводи у приговору Министарства здравља и социјалне заштите РС. Истраживање новинара како је проведено усвојење малољетних држављана БиХ je извјештавање у интересу јавности.


Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника, Кодекса за штампу и оnline медије БиХ: „У третирању дјеце и малољетника новинари су дужни крајње обазриво поступати, поштујући добре обичаје и Конвенцију о правима дјетета, полазећи од интереса дјетета. Новинари су дужни заштитити идентитет дјетета у поступцима у којима је иначе искључена јавност. Новинари не смију интервјуисати нити фотографисати дјецу млађу од 18 година, с питањима која се односе на породицу дјетета, без присуства родитеља или без дозволе родитеља или старатеља. Новинари не смију идентификовати дјецу млађу од 18 година у случајевима када су жртве кривичних дјела. Новинари не смију ни под каквим околностима идентификовати дјецу млађу од 18 година која су умијешана у криминалне случајеве као свједоци, жртве или оптужени“.


Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ препоручује уредништву листа “EuroBlic” да објави ову Одлуку.


Чланови/це Жалбене комисије: Предсједавајући, проф. др Миодраг Живановић; адвокат Дражен Зубак; суткиња Нада Арсенић; новинар Фуад Ковачевић; адвокатица Нада Далипагић; уредник Милан Шутало, новинар Мухамед Јусић и новинарка Сузана Мијатовић.

 

Предсједавајући Жалбене комисије

Проф. др Миодраг Живановић