Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Јaвна установа "Центар за социјални рад" Бања Лука - дневни лист "EuroBlic", 26.05.2017. године

  Број: 160-02/17
  Датум: 26.05.2017.

   

  ОДЛУКА
  Жалбене комисије Савјета за штампу у Босни и Херцеговини

  по жалби гђе Вере Сладојевић
  на текст објављен у листу „EuroBlic“ 21.03.2017.г.
  под насловом „Деца инструмент Сладојевићеве за политички обрачун с Арулом“


  ЖАЛБА СЕ ПРИХВАTА
  Прекршен Кодекс за штампу и оnline медије БиХ
  Члан 7 – Могућност одговора
  Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника

  Жалбена комисија констатује да у тексту очигледно није заштићен идентитет дјеце у поступку усвојења, у којем је јавност иначе искључена. Тиме је прекршен Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника, Кодекса за штампу и оnline медије БиХ.

  Без обзира о каквом се извјештавању ради, уредништво увијек мора полазити од интереса дјетета, сa свјесношћу о посљедицама које дијете, пуним именовањем и откривањем његових персоналних података, може имати у своме будућем животу.
  Прекршен је Члан 7 – Могућност одговора, будући да деманти гђе Вере Сладојевић није објављен у листу „EuroBlic“.


  Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ прихватила је жалбу гђе Вере Сладојевић на текст објављен у листу „EuroBlic“ 21.03.2017.г. са наднасловом „Ексклузивно: Усвојитељи из Канаде открили шокантне информације о раду директорице ЦСР“ и насловом „Деца инструмент Сладојевићеве за политички обрачун с Арулом“.

  У тексту је објављено: „Усвојење Северина и Свјетлане Б. био је моћан инструмент у рукама Вере Сладојевић за политички обрачун и остваривање личних интереса који су је довели на место директорице ЦСР-а Бањалука. Овоме у прилог иде шокантна изјава усвојитеља, оверена код нотара и једини писани траг који су оставили Михајло и Светлана Благојевић, а до које је ексклузивно дошао 'EuroBlic'. У изјави која ће бити део материјалних доказа у истрази тужилаштва и полиције, усвојитељи истичу да су обманути, преварени и инструисани од Сладојевићеве. Истичу да је актуелна директорица ЦСР-а Бањалука нанела непроцењиву штету Северину и Свјетлани Б., који су били инструмент за њен политички обрачун са противкандидатом Бојаном Арулом“.

  Даље се наводи: „Усвојитељи Михајло и Светлана Благојевић откривају да се с намером усвојења Свјетлане и Северина обратили ЦСР-у Бањалука, односно социјалном раднику Арули, који је био старатељ деце. Признају да су одмах добили информацију да су деца већ била у поступку усвојења од Тање Х. из Швајцарске, али да су постојали 'одређени проблеми', јер је Северин био смештен у прихватни центар 'Дује' у Клокотници код Добоја, и то због поремећаја у понашању. Благојевићи у изјави наводе да су први захтев за усвојење послали Арули, и додају да су тек недавно сазнали да га он никада није добио. Нису могли да успоставе ни телефонски контакт с Арулом, а онда се, како тврде, с друге стране жице јавила – Вера Сладојевић, која је тврдила да је управо Арула препрека усвојењу и да је 'неопходно да се он склони'. Након 'склањања' Аруле, Сладојевићева је усвојитељима обећала да ће 'све остало она завршити по закону'“.

  Поводом овог текста, Савјету за штампу у БиХ и редакцији листа „EuroBlic“ обратила се Адвокатска фирма „Сајић“, са жалбом гђе Вере Сладојевић, Директорице Јавне установе „Центар за социјални рад“ Бања Лука.

  У достављеној жалби се, између осталог, наводи: „Прије свега, желим јавности да скренем пажњу да текст под насловом 'Ексклузивно Усвојитељи из Канаде открили шокантне информације о раду директорице ЦСР – Деца инструмент Сладојевићеве за политички обрачун са Арулом' од дана 21.03.2017. године, представља наставак серије текстова које ваше дневне новине у Републици Српској објављују задњих мјесец дана и који су директно усмјерени на нарушавање пословног имена и угледа Центра за социјални рад Бања Лука, и мене као директора ове институције“.

  Даље се наводи и сљедеће: „С тим у вези, као Директор Центра за социјални рад, апсолутно и у цјелости негирам било какву истинитост навода у тексту под насловом 'Екслузивно Усвојитељи из Канаде открили шокантне информације о раду директорице ЦСР – Деца инструмент Сладојевићеве за политички обрачун са Арулом'. Исти су усмјерени на дискредитацију мене, као директора Центра за социјални рад Бања Лука, с једне стране, док ме с друге стране покушавате приказати као неког ко је 'злоупотребљавајући своју позицију у Центру за социјални рад нанијела непроцјењиву штету деци...'. Објављујући текст оваквог садржаја заборављате да чињеницу 'злоупотребе' морате доказати, те да она не може остати на само пуко изреченим ријечима. Иста се доказује правоснажним одлукама у судским поступцима. Против мене никада није вођен ни један поступак, нити постоји тренутно и један поступак који је у току. Нетачни су и злонамјерни наводи '...усвојење Северина и Свјетлане Б. био је моћан инструмент у рукама Вере Сладојевић за политички обрачун и остваривање личних интереса који су је довели на место директорице ЦСР-а Бања Лука...'. Оваквим наводима прелазите границу објективног и истинитог изражавања, те изводите закључке без упориште у материјалним доказима и стварним стањем ствари. Ваша намјера је да ми несумњиво нанесете штету и створите перцепцију јавности о мени као особи која крши законске одредбе, не бирајући начине и средства за исто“.

  Поступајући у складу са жалбеном процедуром, Савјет за штампу у БиХ обратио се одговорном уреднику листа „ЕuroBlic“. У достављеном одговору, уредник Синиша Тркуља наводи: „Текст објављен под насловом 'Деца иснтрумент Сладојевићеве за политички обрачун са Арулом' од 21.03.2017 је изјава овјерена код нотара, а коју су дали усвојитељи Михајло и Свјетлана Благојевић из Канаде, а која је у посједу EuroBlica“.

  Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ, на сједници одржаној 26.05.2017. г., размотрила је жалбу гђе Вере Сладојевић, Директорице ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, текст „Деца инструмент Сладојевићеве за политички обрачун са Арулом“ од 21.03.2017.г., одговор уредника Тркуље и утврдила кршење Кодекса за штампу и оnline медије БиХ: Члан 7 – Могућност одговора и Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника.

  Жалбена комисија констатује да у тексту очигледно није заштићен идентитет дјеце у поступку усвојења, у којем је јавност иначе искључена. Тиме је прекршен Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника, Кодекса за штампу и оnline медије БиХ.

  Без обзира о каквом се извјештавању ради, уредништво увијек мора полазити од интереса дјетета, ca свјесношћу о посљедицама које дијете, пуним именовањем и откривањем његових персоналних података, може имати у своме будућем животу.
  Прекршен је Члан 7 – Могућност одговопра, будући да деманти гђе Вере Сладојевић није објављен.

  Члан 7 - Могућност одговора, Кодекса за штампу и online медије БиХ: „Право на одговор ће бити проширено на релевантне особе уколико уредник процијени да такав корак доприноси тачности и непристраности извјештавања. Уколико је икако могуће, на располагање ће бити стављена могућност непосредног одговора у издању у којем је објављена оптужба и/или нетачно наведене информације, у дужини не већој од интегрално објављеног текста“.

  Члан 11 - Заштита дјеце и малољетника, Кодекса за штампу и online медије БиХ: „У третирању дјеце и малољетника новинари су дужни крајње обазриво поступати, поштујући добре обичаје и Конвенцију о правима дјетета, полазећи од интереса дјетета. Новинари су дужни заштитити идентитет дјетета у поступцима у којима је иначе искључена јавност. Новинари не смију интервјуисати нити фотографисати дјецу млађу од 18 година, с питањима која се односе на породицу дјетета, без присуства родитеља или без дозволе родитеља или старатеља. Новинари не смију идентификовати дјецу млађу од 18 година у случајевима када су жртве кривичних дјела. Новинари не смију ни под каквим околностима идентификовати дјецу млађу од 18 година која су умијешана у криминалне случајеве као свједоци, жртве или оптужени“.


  Жалбена комисија Савјета за штампу у БиХ препоручује уредништву да објави ову Одлуку.


  Чланови/це Жалбене комисије: Допредсједавајући, адвокат Дражен Зубак; уредник Фуад Ковачевић; проф. др Златиборка Попов Момчиновић; проф. др Енес Османчевић; уредник Милан Шутало и новинарка Сузана Мијатовић.

  Допредсједавајући Жалбене комисије
  Дражен Зубак

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.