Ministarstvo komunikacija i prometa BiH - portal ekapija.com,

Štampa

20.10.2017.

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH - portal EKAPIJA.COM


ŽALBENIK:

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal ekapija.com

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

 

“Oboren tender za 110 km Jadransko-jonskog autoputa kroz BiH”

DATUM OBJAVE:

18.10.2017. godine

Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala ekapija.com upućena žalba povodom teksta “Oboren tender za 110 km Jadransko-jonskog autoputa kroz BiH”, objavljenog 18.10.2017. godine.

ISHOD:

Samoregulacija: Demanti Ministarstva komunikacija i prometa BiH objavljen na portalu ekapija.com 21.10.2017.g. pod naslovom „Ministarstvo prometa BiH demantovalo da je oboren tender za izradu projekta dionice Jadransko-jonskog autoputa kroz BiH“.