Udruženje "Građanski edukativni centar" - portal Boljatuzla.ba, 13.10.2012.

Štampa

13.10.2012.

GRAĐANSKI EDUKATIVNI CENTAR – portal BOLJATUZLA.BA

ŽALBENIK:

Udruženje "Građanski edukativni centar"

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal Boljatuzla.ba

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Tekst "Koliko košta jedno udruženje - slučaj GEC"

DATUM OBJAVE:

21.09.2012.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba Udruženja "Građanski edukativni centar", povodom teksta "Koliko košta jedno udruženje - slučaj GEC" objavljenog 21.09.2012. godine na portalu Boljatuzla.ba.
ISHOD:
U proceduri: Vijeće za štampu u BiH posreduje između žalbenika i redakcije na koju se žalba odnosi.