Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  NVO "Zdravo da ste" - magazin "Fokus", 19.03.2010.

  19.03.2010.


  Upravni odbor Vijeća za štampu u BiH, 16. septembra/rujna 2010.
  Razmatranje žalbe na Odluku Žalbene komisije iz aprila 2010.


  Žalba lista FOKUS na odluku Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH iz
  19.03.2010., razmatrana je u skladu sa Odlukom Upravnog odbora iz aprila mjeseca 2010. godine da žalbe na Odluke Žalbene komisije razmatra stručni kolegij Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH.
  Žalba lista Fokus se prihvata, nema povrede Kodeksa za štampu BiH.

   


   

   

  Uvidom u žalbu, i analizom članka “Baba podvodila unuku funkcionerima”, objavljenog 17.03.2010. godine u listu “Fokus”, uvidom u Odluku Žalbene komisije, te u nove informacije date kao pojašnjenje u žalbi upućenoj od uredništva lista Fokus, zaključeno je da je žalba opravdana, da u objavljenom članku nema povrede profesionalnih standarda Kodeksa za štampu BiH. Tekst je napisan informativno, profesionalno, sa maksimalnom zaštitom identiteta maloljetne žrtve. Ta je činjenica bila istaknuta i u Odluci koju je prvobitno donijela Žalbena komisija.

  Opreznost pri izvještavanju o ovako osjetljivim temama u kojima su djeca, maloljetnici, direktno uključeni nikada nije dovoljna, ali novinar je obavezan izvještavati o događaju i neke informacije moraju biti objavljene radi pravovremenog informiranja javnosti. Ponovnim uvidom u članak lista Fokus, jasno je da je uredništvo izbjeglo objavljivanje fotografije, inicijalima je identificirana maloljetna žrtva, također nije navedeno puno ime bliskog srodnika maloljetne zrtve, što ukazuje da je učinjen maksimalni oprez kako bi Kodeks za štampu bio ispoštovan.

  Ova Odluka treba da bude javno objavljena.


  Pojašnjenje Odluke:

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je na redovnoj sjednici od 19.03.2010. godine, prihvatila žalbu organizacije “Zdravo da ste” na tekst “Baba podvodila unuku funkcionerima”, objavljen 17.03.2010. godine u listu “Fokus”.

  Prema nalazima Žalbene komisije, prekršen je Član 11 Kodeksa za štampu BiH – Zaštita djece i maloljetnika, u članku o seksualnom iskorištavanju maloljetne djevojčice, jer je objavljivanjem imena i inicijala prezimena starateljice djevojčice, osumnjičene za podvođenje na prostituciju, te mjesta stanovanja i naziva škole koju je djevojčica pohađala, na posredan način ukazano na maloljetnu žrtvu zlostavljanja.

  Žalbena komisija je, također, konstatirala kako je evidentno da je uredništvo lista “Fokus” iskazalo veliki oprez prilikom izvještavanja o slučaju seksualnog iskorištavanja maloljetnice, time što je objavilo inicijale njenog imena i nigdje nije navodilo punu identifikaciju imenom niti fotografijom.

  Žalbu na odluku Komisije Upravnom odboru Vijeća za štampu u BiH uputio je gl. i od. urednik lista “Fokus”, g. Dalibor Đekić. U svom dopisu od 23.03.2010. godine naznačio je da se ne slaže sa nalazom Žalbene komisije i da odgovorno tvrdi da “kršenja Kodeksa nije bilo”. U žalbi se reagira na konstataciju Žalbene komisije da je “na posredan način ukazano na maloljetnu žrtvu zlostavljanja”, a to se, po riječima urednika Đekića može odnositi na otkrivanje identiteta “samo eventualnim mještanima ovog sela i ljudima koji ih poznaju. Ako ćemo se na ovakav način voditi zaštitom žrtve, onda ni policija ne bi smjela da uđe u dvorište dotične gospođe niti da privede direktora škole jer to sve upućuje na priču koja može da bude objavljena u novinama”.

  Žalba je usvojena i nova Odluka glasi - nema kršenja Kodeksa za štampu BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.