Studentska organizacija Univerziteta u Banjoj Luci - magazin "Fokus", 04.04.2008.

Štampa

04.04.2008.

 

ODLUKA

Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini povodom žalbe
Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci - SOBL na tekst objavljen u dnevnom listu "FOKUS", 10.2.2008.


Žalbena komisija Vijeća  za štampu u Bosni i Hercegovini je na redovnoj sjednici, održanoj 4. aprila 2008. godine u Sarajevu, razmotrila žalbu Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci - SOBL na tekst "Hronologija nestanka SOBL-a", objavljen 10. februara 2008. godine u dnevnom listu "Fokus". Žalba se odnosila na "negativnu kampanju" i "neobjektivno informisanje" lista "Fokus" o aktivnostima SOBL-a, te na neobjavljivanje odgovora predsjednika SOBL-a g. Dejana Kragulja, upućenog redakciji lista "Fokus" nakon objave spornog teksta.
Posredovanjem Vijeća za štampu u BiH, redakcija lista "Fokus" je objavila reagovanje SOBL-a 18.2.2008. godine pod nazivom "Mićićeve igrarije", međutim, nezadovoljni načinom na koji je reagovanje objavljeno («skraćeni tekst, uz koji je objavljen faksimil teksta na koji se žalba odnosila»), Studentska organizacija Univerziteta u Banjoj Luci, je ponovila molbu za razmatranjem žalbe. 

Žalbena komisija je pažljivo razmotrila žalbu i tekstove objavljene u listu "Fokus" i donijela sljedeću odluku:

ŽALBA NIJE PRIHVAĆENA!


Pojašnjenje Odluke: 

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH  smatra da je list "Fokus" ispoštovao odredbe Člana 7 Kodeksa za štampu BiH - Mogućnost odgovora, pruživši priliku žalbeniku da odgovori na tvrdnje objavljene u tekstu "Hronologija nestanka SOBL-a".

Član 7 Kodeksa za štampu BiH - Mogućnost odgovora: "Pravo na odgovor će biti proširen na relevantne osobe ukoliko publikacija, koja je u pitanju, procjeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristrasnosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju publikacije u kojem je objavljena optužba i/li netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta".
Član 16 Kodeksa za štampu BiH - Žalbe jasno kaže: "Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za publikaciju o kojoj se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka".
Budući da je žalbenik uputio tekst demantija duži od izvorno objavljenog teksta na koji je uložena žalbu, redakcija je s pravom objavila demanti u skraćenoj formi.
Objavljivanje faksimila članka na koji se odnosila žalba, zajedno s demantijem žalbenika, uobičajena je novinarska praksa, koja se primjenjuje s ciljem vizuelnog ukazivanja čitateljima na koji se članak žalba odnosi.


DETALJNO POJAŠNJENJE ŽALBE:

Žalba Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci odnosila se na članak "Hronika nestanka SOBL-a" objavljen 10.2.2008. u dnevnom listu "Fokus". Autor teksta je prof.dr. Nikola Mićić koji za čitaoce "Fokusa" iznosi svoj stav o Studentskoj organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci i njenom rukovodstvu.
Reagirajući na tekst prof. Mićića, predsjednik Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci, g. Dejan Kragulj upućuje reagovanje redakciji lista "Fokus" pod nazivom "Mičićeve igrarije na Univerzitetu", u kojem odgovara na "niz neistina na račun Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci" i na njegovo lično ime. Reagovanje g. Kragulja, kao i žalba na tekst, upućeno je i Vijeću za štampu u BiH 13.2.2008. godine.

Imajući u vidu da je reagovanje SOBL-a znatno duže od teksta na koji se odnosi, Vijeće za štampu u BiH je 15.2.2008. uputilo dopis Studentskoj organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci s preporukom da, u skladu s Članom 16 - Žalbe Kodeksa za štampu, redakciji lista "Fokus" upute demanti "ne duži od izvorno objavljenog članka", kako bi redakcija bez, dodatnih intervencija i kraćenja, mogla objaviti njihov odgovor. Također, Vijeće za štampu je isti dan upoznalo uredništvo lista "Fokus" sa žalbom, te zamolilo za komentar i odgovor urednika da li namjeravaju objaviti reagovanje SOBL-a.

Uzimajući u obzir preporuku Vijeća za štampu, Studentska organizacija Univerziteta u Banjoj Luci je uputila skraćeno reagovanje listu "Fokus" 17.02.2008. godine. Međutim, i ovaj tekst je bio duži od izvorno objavljenog teksta, što je rezultiralo njegovim kraćenjem od strane redakcije lista "Fokus" i objavljivanjem 18.2.2008. u rubrici "Puls", pod naslovom "Mićićeve igrarije" i nadnaslovom "Reagovanje Studentske organizacije Banje Luke na tekst objavljen u listu 'Fokus' broj 830 pod naslovom Hronologija nestanka SOBL-a". Uz reagiranje je objavljen i faksimil teksta "Hronologija nestanka SOBL-a", što je bio razlog za ponovno upućivanje zahtjeva za razmatranjem žalbe od strane Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci.

Imajući u vidu činjenicu da je list "Fokus" objavio reagovanje žalbenika u skladu s profesionalnim novinarskim standardima, Žalbena komisija nije pihvatila žalbu Studentske organizacije Univerziteta u Banjoj Luci. Redakcija je ispoštovala odredbe Kodeksa za štampu BiH.

Članovi Žalbene komisije: urednica Vildana Selimbegović, predsjedavajuća Žalbene komisije, advokat Dražen Zubak, urednik Mladen Bošnjak, urednik Saša Bižić, akademski slikar Mr. Goran Janković, urednik Fuad Kovačević, Mr.Sci. Enes Osmančević.

 

U skladu s pravilima samoregulacije za štampane medije, Vijeće za štampu u BiH preporučuje uredništvu lista "Fokus" objavljivanje ove Odluke
u svome redovnom izdanju.